Alofin Prospektüsü ve Yan Etkileri Prospektüsü ve Yan Etkileri

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Alofin’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Bu ilaçla aşağıdaki yan etkiler ortaya çıkabilir:

Ani oluşan alerjik reaksiyonlar

Alerjik bir reaksiyon oluştuysa ilacr almayr brrakrnrz ve derhal doktorunuza başvurunuz. Alerjik reaksiyonun belirtileri şunlardrr:

 • Döküntü, kaşrntr veya cildinizin altrnda kabartklrklar (kurdeşen)
 • Yüz, dudaklar, dil veya boğazda şişkinlik
 • Yutkunma güçlüğü
 • Solunum güçlüğü

Diğer yan etkiler aşağıdakileri içerebilir:

 • Ereksiyona (boşalma) ulaşma zorluğu (impotans)
 • Seksüel istekte azalma
 • Ejakülasyon sorunları (örneğin, seks srrasrnda salman sperm miktarında azalma). Semen miktarındaki bu azalma normal cinsel fonksiyonu etkilemez.

Alofin almaya devam ederken bir süre sonra yukarrda sayrlan yan etkiler ortadan kalkabilir. Semptomlar devam etse bile, Alofin ile tedaviye son verildiğinde bu yan etkiler genellikle ortadan kaybolmuştur.

Erkeklerde bildirilen diğer yan etkiler şunlardır

 • Memelerde hassasiyet veya şişme
 • Çarprntr (kalp atrşlarrnrzr hissetmek)
 • Karaciğerinizin çalrşmasmda değişiklikler (bir kan testiyle anlaşrlabilir)
 • Testislerde ağrt
 • Tedavi brrakrldrktan sonra ereksiyona ulaşmada devamlr zorluk yaşamak
 • Uzun zamandrr frnasterid alan ve fertiliteyi etkileyen diğer risk faktörleri bulunan erkeklerde krsrrlrk bildirilmiştir. Finasterid brrakrldrktan sonra semen kalitesinde normalleşme veya iyileşme bildirilmiştir. Erkeklerde frnasteridin fertikte üzerindeki etkileriyle ilgili uzun dönemli klinik çalrşmalar yürütülmemiştir.
 • Depresif ruh hali.

Meme dokusunda herhangi bir değişiklikle karşrlaşrrsanrz doktorunuza derhal bildirmeniz gerekir (memede kitle, ağrt, büyüme veya meme ucundan akrntr gibi) çünkü bunlar meme kanseri gibi ciddi bir bozukluğun belirtileri olabilir.

Alofin Nasıl Kullanılır?

Alofin’i her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Bu ilaç için önerilen doz, günde bir tablettir.

Birden fazla aldığınız takdirde etkisini daha iyi ya da daha hızlı göstermeyecektir.

İlaç yalnızca ağız yoluyla kullanılır.

Aç karnına veya yiyeceklerle birlikte alınabilir.

Tabletleri çiğnemeden yeterli miktarda sıvı ile alınız (örn., bir bardak su ile).

Kolaylık açısından ve rahatça hatırlamanız için, Alofin’i her gün aynı saatte alınız.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda doz ayarlaması yapılması gerekmemektedir.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği olan hastalarda özel bir doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda Alofin uygulandığında dikkatli olunmalıdır.

Eğer Alofin’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Alofin’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Alofin Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Alofin’i doktorunuz size reçetelendirdiği şekilde almaya gayret ediniz.

İlacı bir doz almayı unuttuğunuzda, bu dozu almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Alofin Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

İlacın tam etkisinin görülmesi 3-6 ay kadar bir zaman alabilir. Doktorunuz reçetelediği sürece Alofin’i almaya devam etmeniz önemlidir.

Alofin Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Finasterid veya ilacın içeriği maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız var ise,

Kadınsanız (çünkü bu ilaç sadece erkekler içindir), Alofin’in saç dökülmesi olan kadınlarda etki göstermediği klinik çalışmalarda gösterilmiştir.

Çocuksanız bu ilacı kullanmayınız.

İyi huylu prostat hiperplazisi (BPH) adı verilen bir prostat sorununuz için finasterid veya dutasterid alıyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

Alofin Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Prostat kanseri için bir kan testi yaptırmanız gerekiyorsa (prostat spesifik antijen PSA testi) doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyin, çünkü Alofin testin sonuçlarına etki edebilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Alofin İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Alofin yiyeceklerle birlikte veya tek başına alınabilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Alofin yalnızca erkeklerde ve erkek tipi saç dökülmesi için kullanılır.

Alofin kadınlarda kullanılmamalıdır.

Hamile veya hamile kalmayı planlayan bir kadın iseniz kırılmış veya ezilmiş Alofin tabletlerine dokunmayınız (normal kullanım sırasında ilaçla teması önlemek için tabletler kaplanmıştır) çünkü ilacın bebeğin cinsel organlarını etkilemesi muhtemeldir.

Hamile bir kadın ezilmiş veya kırılmış Alofin tabletlerine dokunursa doktorunuzyla konuşmalıdır.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Alofin yalnızca erkeklerde kullanılır.

Araç ve makina kullanımı

Alofin’in araç ve makine kullanma yeteneğini etkilediğine dair herhangi bir veri bulunmamaktadır.

Alofin Etken Maddesi Nedir?

Her bir tablet 110.3 mg laktoz monohidrat içerir. Eğer size bir hekim bazı şekerleri tolere edemediğiniz veya sindiremediğiniz söylendiyse (toleranssızlık) bu ilacı almadan önce doktorunuzla konuşunuz.

Her bir tablet 23 mg’dan az sodyum içermekte olup dozu nedeniyle herhangi bir uyarıya gerek yoktur.

Erkek tipi saç dökülmesi için Alofin ile birlikte başka ilaç kullanımı

ALOFİN’in erkek tipi saç dökülmesinde kafaya sürülerek uygulanan başka bir ilaç olan minoksidil ile birlikte kullanımına dair hiçbir bilgi yoktur.

İyi huylu prostat hiperplazisi (BPH) adı verilen bir prostat sorunu için kullanılan fınasterid veya dutasterid gibi ilaçlar alıyorsanız bu ilacı kullanmayınız.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.