Almenta 10 Mg Nedir?

Almenta 10 mg/g oral damla, berrak çözeltidir. Beyaz HDPE çocuk korumalı kapaklı, 100 g’lık amber renkli, plastik damlalıklı, Tip III cam şişede piyasaya sunulmaktadır.

Almenta, demansa karşı kullanılan ilaçlar grubundadır.

Alzheimer hastalığında görülen hafıza kaybı, beyindeki mesaj sinyallerinin bozulması nedeniyle ortaya çıkar. Beyinde, NMDA-reseptörü denilen oluşumlar bulunur. Bu oluşumlar, öğrenme ve hatırlama için önem taşıyan sinir uyarısında rol oynarlar. Almenta, NMDA reseptör antagonistleri denilen bir ilaç grubuna dahildir ve NMDA reseptörleri üzerinde etki göstererek sinir uyarısını ve hafızayı iyileştirir. Almenta, bu etkisi nedeniyle, ortadan şiddetliye doğru ve şiddetli Alzheimer hastalığı tedavisinde kullanılır.

Almenta Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Almenta’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Genel olarak, gözlemlenen yan etkiler hafif ve orta derecededir. Yaygın (100 kişiden 1-10 kişide):

  • Baş ağrısı, uyuklama hali, kabızlık, sersemlik, nefesin kesilmesi ve yüksek tansiyon. Yaygın olmayan (1000 kişiden 1-10 kişide):
  • Yorgunluk, mantar enfeksiyonları, konfüzyon, halüsinasyonlar, kusma, yürüyüş anormalliği, kalp yetmezliği ve venöz kan pıhtılaşması (tromboz/tromboembolizm).
  • Alzheimer hastalığı, depresyon, intihar fikri ve intihar ile ilişkili bulunmuştur. Almenta ile tedavi edilen hastalarda bu olaylar bildirilmiştir.

Almenta Nasıl Kullanılır?

Almenta’yı her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde alınız. Emin olmadığınız zaman doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Doktorunuz durumunuza uygun doza karar verecektir.

Yetişkinler ve yaşlılar için önerilen Almenta dozu, günlük 20 mg (40 damla)’dır. Tedaviye günlük 5 mg’la (10 damla) başlanır, doz artınlar ak idame doz olan 20 mg’a (40 damla) çıkarılır.

Almenta’yı size yararlı olduğu sürece almaya devam ediniz. Tedaviniz doktorunuz tarafından düzenli aralıklarla değerlendirilmelidir.

Almenta günde bir kez ağızdan alınır. Oral damla her gün aynı saatte bir miktar su ile yutulmalıdır. Oral damla, yiyecekle veya yiyecek alımından bağımsız olarak alınabilir.

Yapılan klinik çalışmalara göre, 65 yaş üstü hastalara önerilen doz, yukarıda anlatıldığı biçimde, günde 20 mg’dır (40 damla).

Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa, doktorunuz durumunuza uygun bir doza karar verecektir. Bu durumda böbrek işlevleriniz doktorunuz tarafından belirli aralıklarla izlenmelidir.

Eğer Almenta’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Almenta kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Almenta Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Memantin hidroklorür veya formüldeki yardımcı maddelerden herhangi birine aleıjiniz (aşın duyarlılığınız) var ise bu ilacı kullanmayınız.

Almenta Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Epileptik nöbet hikayeniz var ise,

Yalan bir zamanda miyokard enfarktüsü (kalp krizi) yaşadıysanız veya konjestif kalp yetmezliği veya kontrol altında olmayan hipertansiyon şikayetiniz var ise (yüksek kan basıncı).

Bu durumlarda tedavi dikkatli bir şekilde kontrol edilmeli ve Almenta’nın klinik yaran doktorunuz tarafından düzenli aralıklarla tekrar değerlendirilmelidir.

Böbrek yetmezliğiniz varsa, doktorunuz böbrek işlevlerinizi yalandan izlemeli ve gerekiyorsa, memantin dozunu buna göre ayarlamalıdır.

Amantadin (Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılır), ketamin (anestezik madde olarak kullanılır), dekstrometorfan (genellikle öksürük tedavisinde kullanır) ve diğer NMDA-antagonistleri ile aynı zamanda kullanımından kaçınılmalıdır.

Almenta, çocuklar ve 18 yaşından küçük gençler (ergenler) için önerilmemektedir.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Almenta İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Yalan bir zaman içerisinde diyetinizi çok fazla değiştirdiyseniz veya değiştirmeyi planlıyorsanız (öm. Normal diyetten sıkı bir vejetaryen diyete geçiş gibi) veya renal tübüler asidoz (RTA, böbrek fonksiyon bozukluğundan dolayı kanda asit yapıcı madde fazlalığı (böbrek fonksiyonlarının zayıflığı)) durumunuz veya şiddetli üriner sistem enfeksiyonunuz varsa doktorunuzu bilgilendirmelisiniz. Çünkü ilacınızın dozunun ayarlanması gerekebilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Almenta Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Hamile kadınlarda memantin kullanımı önerilmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Almenta Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Almenta kullanan anneler emzirmemelidir.

Araç ve makina kullanımı

Doktorunuz size araba veya makine kullanıp kullanamayacağınızı söyleyecektir.

Ayrıca; Almenta reaksiyon yeteneğinizi değiştirerek araba veya makine kullanmanızı sakıncalı hale getirebilir.

Almenta Etken Maddesi Nedir?

Bu ilacın formülünde sorbitol bulunur. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse Almenta oral damla kullanmadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Doktorunuz size tavsiyede bulunacaktır. Propilen glikol, alkol benzeri semptomlara neden olabilir. Gliserol, Baş ağrısı, mide bulantısı ve ishale sebebiyet verebilir.

Metil hidroksi benzoat ve propil hidroksi benzoat, alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Almenta Kullanılır mı?

Özellikle aşağıdaki ilaçların etkileri Almenta ile değişebilir ve dozlarının doktorunuz tarafından ayarlanması gerekebilir:

Amantadin, ketamin, dekstrometorfan

Dantrolen, baklofen

Simetidin, ranitidin, prokainamid, kinidin, kinin, nikotin

Hidroklorotiyazid (veya hidroklorotiyazidli herhangi bir kombinasyon)

Antikolineıjikler (genel olarak hareket bozukluklarım veya barsak kramplarını tedavi etmek için kullanılan maddeler)

Antikonvülzanlar (nöbetleri önlemek ve hafifletmek için kullanılan maddeler)

Barbitüratlar (genel olarak uyku için kullanılan maddeler)

Dopamin agonistleri (L-dopa, bromokriptin gibi maddeler)

Nöroleptikler (mental bozuklukların tedavisinde kullanılan maddeler)

Oral antikoagülanlar

Eğer hastaneye giderseniz, doktorunuzu Almenta kullandığınız konusunda bilgilendiriniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.