Allergocrom Prospektüsü ve Yan Etkileri Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Allergocrom anti alerjik bir ilaçtır. Allergocrom alerjik konjunktiva iltihabında kullanılır.

Allergocrom akut ve kronik alerjik konjunktiva iltihabı (konjunktivit-örn. saman nezlesi sebebiyle konjunktivit) ve bahar nezlesinde ((KeratoKonjunktivit) kullanılır. Karton kutu içinde 10 ml hacimli bir damlalık bulunur.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Allergocrom’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Nadiren gözlerde yanma, konjunktivada şişme, yabancı madde hissi ve konjunktivada kan dolaşımında artış meydana gelebilir. Çok nadiren sodyum kromoglikat tedavisiyle ilintili olarak bronkospazmlarla genel ağır anafilaktik reaksiyon bildirilmiştir. Genel olarak şikayetler bir anda kesilmektedir. Daha şiddetli şikayetlerde, özellikle de Allergocrom’a karşı aşırı hassasiyetiniz varsa doktorunuza danışınız.

Allergocrom Nasıl Kullanılır?

Allergocrom daima kullanma talimatında yer aldığı biçimde kullanılmalıdır. Kullanım hususunda emin olmadığınız durumlarda doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Doktor tarafından farklı bir biçimde önerilmedikçe:

Yetişkinler ve çocuklar günde 4 defa her gözün konjunktiva torbasına 1 damla damlatırlar.

Günlük doz uygulama sıklığının artırılması vasıtasıyla günde 6 defa 1 damlaya kadar veya günde 8 defa olmak üzere iki katına çıkarılabilir.

Şikayetleriniz sona ermesinden sonra dahi Allergocrom ile tedaviyi alerjenlere (ev tozu, mantar küfleri, polen vs.) maruz kaldığınız sürece devam ediniz.

Tedavi sonucu düzenli olarak göz doktoru tarafından kontrol edilmelidir. Klinik semptomların stabilize olması sonrası dozun göz doktoru tarafından azaltılması uygun olabilir. Allergocrom’u uzun süre kullanmak isterseniz, tedavinin zorunluluğunu doktorunuz tarafından tespit ettirmelisiniz.

Göz damlası genel olarak şişe ucunun göz veya cilde temas etmeyecek biçimde kullanılmalıdır. Koruyucu başlığı çıkarınız, başınızı hafifçe arkaya atınız, alt göz kapağını gözün üzerinden biraz kaldırınız ve şişeye hafif bir basınç uygulayarak konjunktiva torbasına 1 damla damlatınız. Sonra göz kapaklarınızı yavaşça kapatınız. Kullandıktan sonra şişeyi sıkı bir biçimde kapatınız.

Çocuklarda Kullanımı

Çocuklarda ve yetişkin hastalar arasında ayrıntılı bir güvenilirlik ve etkililik farkı saptanmamıştır.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda ve yetişkin hastalar arasında ayrıntılı bir güvenilirlik ve etkililik farkı saptanmamıştır.

Eğer Allergocrom’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuza veya eczacınız ile konuşun.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Özel önlemlere gerek yoktur. Allergocrom’un kısa süreli olarak yüksek dozda kullanılmasının bilinen yan etkisi bulunmamaktadır.

Allergocrom’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Allergocrom Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Tatbik edilmesi gereken dozun iki katını uygulamayınız ve olağan biçimde uygulamayı en kısa sürede gerçekleştiriniz. Daha sonra da yukarıda belirtilen veya doktorunuzun belirttiği döngüde/zaman aralığında uygulamaya devam ediniz.

Blacın kullanımına ilişkin başka sorularınız olması durumunda doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Allergocrom Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Sodyum kromoglikat veya Allergocrom’un bileşenlerinden birisine karşı aşırı hassasiyet (alerji) göstermeniz durumunda kullanılmamalıdır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İnsanlarda amniotik sıvıya zarar verdiği yönünde bulgular mevcut değildir, ancak mevcut bilgiler mevcut riskin kesin bir biçimde değerlendirilmesi için yeterli değildir.

Allergocrom hamileliğin ilk üç ayında kullanılmamalı veya sadece doktorunuzun ilaç faydasının muhtemel yan etkilerine göre daha yüksek olduğu yönündeki değerlendirmesi sonrası kullanılmalıdır. Hamileliğin devam eden dönemlerinde sadece doktorunuzun ilaç faydasının muhtemel yan etkilerine göre daha yüksek olduğu yönündeki değerlendirmesi sonrası kullanılmalıdır.

Tedaviniz .sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Etkin madde düşük oranlarda anne sütüne geçmektedir. Bu nedenle emzirme döneminde sadece doktorunuzun ilaç faydasının muhtemel yan etkilerine göre daha yüksek olduğu yönündeki değerlendirmesi sonrası kullanılmalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Bu ilaç uygulandıktan sonra birkaç dakika için görme yeteneğiniz olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle trafiğe çıkmadan veya güvenliği alınmamış ortamlarda çalışmadan veya makine kullanmadan önce bulanıklığın geçmesini bekleyiniz.

Allergocrom Etken Maddesi Nedir?

Genel olarak alerjik konjunktiva iltihaplanmalarında lens takılmamalıdır. Doktorun istisnai durumlarda lens takılmasına izin verdiği durumlarda lens uygulama öncesi çıkarılmalı ve uygulama sonrası lens takılmadan önce en az 15 dakika beklenmelidir.

Benzalkonyum klorür gözlerde tahriş meydana getirebilir. Yumuşak lenslerle temastan kaçınınız. Benzalkonyum klorür yumuşak lenslerde renk değişimi meydana getirebilir. Lensler uygulama öncesi çıkartılmalı ve uygulama sonrası en az 15 dakika takılmamalıdır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Etkileşim bilinmemektedir. Ancak başka göz damlası veya göz merhemi kullanıyorsanız, ilaçların uygulanmaları 15 dakika arayla gerçekleştirilmelidir. Göz merhemleri daima en son olarak uygulanmalıdır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.