Aljil Yan Etkileri Nelerdir? İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

Her tablet 300 mg parasetamol, 150 mg propifenazon ve 50 mg kafein içerir.

ALJİL 20 tabletlik ambalajlarda sunulmaktadır.

ALJİL, hafif ve orta dereceli ağrıların giderilmesi için kullanılır. İlacın içerdiği parasetamol ve propifenazon ağrı kesici ve ateş düşürücü etki gösterir, kafein ise ağrı kesici etkiyi arttırır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ALJIL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ALJİL’i kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Alerjik reaksiyonlar (aşırı duyarlılık)
 • Cilt döküntüsü
 • Anjioödem (göz kapakları, eller, ayaklar, bilekler, ağız, boğaz, dudak ve dilde şişme)
 • Anaflaktik şok (tansiyon düşüklüğü ve nefes darlığına yol açan ciddi aleıjik reaksiyon)

Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ALJİL’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Nefes darlığı
 • Astım belirtileri (öksürme, göğüste ıslık/hınltı, nefes daralması)
 • Kan hücresi sayısında bozukluklar
 • Bronş spazmı (solunum yollarının daralmasına bağlı olarak zor nefes alma)
 • Böbrek hasarları (çok su içme, çok idrara çıkma, ödem, gece idrara sık çıkma, idrar miktarında azalma)
 • Kan-pulcuğusayısında azalma (halsizlik, solukluk, yorgunluk)
 • Akyuvar sayısında azalma (sık enfeksiyonlara-iltihap oluşturan mikrobik hastalık-yakalanma)
 • Kan hücrelerinde azalma (Tam kan tetkiklerinde tespit edilmektedir. Halsizlik, solukluk, yorgunluk, Sık enfeksiyonlara-iltihap oluşturan mikrobik hastalık-yakalanma)
 • Ateş, iğne başı şeklinde kırmızı morarmalar, bilinç bulanıklığı, baş ağrısı ve trombositlerin sayısında azalma belirtilerinin birlikte görüldüğü trombositopenik purpura (kan pulcuğu sayısında azalma ile ilişkili deri bulguları)
 • Karaciğer bozukluklan, siroz ve fibroz dahil (yorgunluk, bulantı, paslı dil, ciltte sanlık, yüzde lekeler)

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Kaşıntı
 • Kızanklık

Bunlar ALJİL’in hafif yan etkileridir.

Çocuklarda Kullanımı

12-16 yaş arası hastalar tek seferde 1 tablet kullanabilirler. Gerektiğinde 24 saat içinde 3 kez uygulanabilir.

12 yaşın altındaki çocuklarda ve bebeklerde kullanılmamalıdır.

Özel Kullanım Durumları

Hafıf-orta şiddette böbrek yetmezliğiniz var ise ALJİL kullanırken dikkat ediniz.

Karaciğer yetmezliği:

Hafıf-orta şiddette karaciğer yetmezliğiniz var ise ALJİL kullanırken dikkat ediniz.

Eğer ALJİL ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

ALJİL ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Solgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusma parasetamolün aşırı dozda kullanımında sık görülen erken belirtileridir. Bu belirtilerin görülmesi halinde mutlaka doktorunuza başvurunuz.

ALJIL Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ALJIL Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

İlacın içindeki maddelerden birine ya da benzer ilaçlara karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise

Kalıtsal (irsi) bir hastalığa bağlı hemolitik anemi (alyuvarların parçalanması ile seyreden bir kansızlık durumu) adı verilen kansızlığınız varsa

Akut hepatik porfıria adı verilen ve kansızlığa neden olan bir hastalığınız varsa

Bebeklerde ve 12 yaşından küçük çocuklarda

10 günden uzun süren ağrılarda

Şiddetli karaciğer ve böbrek yetmezliğiniz varsa

ALJIL Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Kansızlığınız, akciğer, karaciğer ya da böbrek hastalığınız varsa

Sarılığa neden olan ve Gilbert sendromu denen bir hastalığınız varsa

Kan hücreleri ile ilgili hastalığınız varsa

Alkolikseniz

Ağrı ve ateş yakınmanız bir haftadan daha fazla sürdüyse mutlaka doktorunuza danışınız. Başka bir ilaç kullanmakta iseniz doktorunuza söyleyiniz.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Astım, saman nezlesi veya benzeri hastalıklarınız varsa ALJİL’i doktorunuza danışmadan almayınız.

Bir seferde yüksek dozda ya da sürekli olarak günlük dozda parasetamol kullanımı karaciğer hasarına sebep olabilir. Ağrı kesicilerin düzenli biçimde ve uzun süre kullanılmasının sakıncalı olduğunu ve bunun ancak doktorunuzun önerisi ile yapılması gerektiğini unutmayınız.

Parasetamol veya propifenazon kullanan bazı duyarlı hastalarda solunum ve dolaşım sistemi ile ilgili sorunlar olabileceği bildirilmiştir.

ALJIL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

ALJİL tedavisi sırasında alkol kullanmayınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

ALJİL kullanımı hamilelerde önerilmemektedir. Ancak doktorun yarar-risk hesabı yapmasıyla ve mutlaka önermesi halinde kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

ALJİL kullanımı emzirenlerde önerilmemektedir. Ancak doktorun yarar-risk hesabı yapması ve mutlaka önermesi halinde kullanılabilir.

ALJİL’in içeriğinde bulunan kafein anne sütüne geçerek, bebekte huzursuzluk, ağlama, uykusuzluk vb. istenmeyen etkilere neden olabilir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında ALJİL’in ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

Uyku veren bazı ilaçlar (barbitüratlar)

Epilepsi (Sara) hastalığında kullanılan bazı ilaçlar (fenitoin, fenobarbital, karbamazepin)

Antibiyotik olarak kullanılan bazı ilaçlar (kloramfenikol, rifampisin)

Mide boşalma süresini etkileyen bazı ilaçlar (propantelin, metoklopropamid)

Kan sulandırıcı bazı ilaçlar (varfarin, kumarin)

AIDS tedavisinde kullanılan zidovudin

Alerji tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar

Sempatomimetik ilaçlar (Sempatik sinir sisteminin uyarılmasına neden olan ilaçlar, oksimetazon, imidazolin türevleri, psödoefedrin)

Ağız yoluyla alman doğum kontrol hapları

Tiroid hormonu (tiroksin) (Guatr, kronik tiroidit ve hipotiroidizm tedavisinde kullanılan hormon)

Besinler ALJİL’in barsaklardan emilim hızını azaltabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.