Algopet Ne İlacıdır? Yan Etkileri Nelerdir?

ALGOPET mavi renkli, oval şekilli, bir yüzü çentikli, film kaplı tablettir. Her bir film kaplı tablet 100 mg flurbiprofen içerir. 15 ve 30 tabletlik blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

ALGOPET çeşitli ağrıları ortadan kaldırmak ya da hafifletmek amacı ile kullanılan steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) olarak bilinen grupta yer alır.

Eklem iltihabı ile görülen romatizmal hastalık (romatoid artrit)

Dejeneratif eklem hastalığı (osteoartrit)

Omurlar arası eklemlerin sertleşmesi ve hareket yeteneğinin azalması ile karakterize romatizmal bir hastalık (Ankilozan spondilit)

Eklem çevresindeki yumuşak dokunun iltihabi hastalıkları (bursit ve tendinit)

Yumuşak doku yaralanmaları ve Adet ağrısı (dismenore) tedavisinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ALGOPET’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ALGOPET’i kullanmayı durdurunuz ve ;|derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Solunum güçlüğü (bronkospazm)
 • Mide ve bağırsak kanaması (kusmuk ya da dışkıda kanama)
 • Göz ve deri renginin sarıya dönmesi
 • Halüsinasyon (olmayan şeyleri varmış gibi görmek, sanrı)
 • Bulanık ve çift görme
 • Vücutta sıvı birikimi (örneğin ayak bileklerinde şişlik)

Ciddi baş ağrısı, yüksek ateş, görmede değişiklik

Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir, Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise,;! acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildirinizi veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ciltte döküntü (ürtiker)
 • Hipotansiyon veya hipertansiyon
 • İştahsızlık, aşın susama, kusma ile seyreden böbrek iltihabı (interstisyel nefrit)
 • Böbrek yetmezliği

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Karın ağrısı Bulantı
 • İştahta değişiklikler Tat almada değişiklikler Ağız kuruluğu, ürperme, ateş, terleme, çarpıntı Halsizlik, hasta hissetme

Bunlar ALGOPET ‘in hafif yan etkileridir.

ALGOPET Nasıl Kullanılır?

Tavsiye edilen günlük toplam doz bölünmüş dozlar halinde 150 mg-200 mg’dır. :j

Bu, günde bir buçuk veya 2 tablet almanız demektir. Hastalığınızın belirtilerinin şiddetine göre doz günde 300 mg’a kadar arttırılabilir.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

ALGOPET’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ALGOPET’i aşın dozda kullandıysanız, genellikle uyuşukluk, bulantı, kusma ve kajj’m ağrısı meydana gelir. Bu durumda semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır. Spesifik bir antidotu yoktur. ALGOPET’in alınmasından sonraki 4 saat içerisinde aktif karbon kullanılması yararlı olur. Bu konuda doktorunuz ya da eczacınız size yardımcı olacaktır. j

ALGOPET Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Tabletlerinizi zamanında almayı unutursanız hatırladığınız zaman alın. Eğer bir;i sonraki tabletlerinizi alma saati yaklaşmışsa ek doz almadan normal tedavinize devam ediniz. İlacınızı alıp almadığınızı hatırlamıyorsanız unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız; doz sizin için aşırı olabilir.

Birden fazla dozu almayı unutursanız doktorunuza bildiriniz. i;

ALGOPET Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

ALGOPET’in içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığınız v^ırsa, Aspirin veya başka bir steroid olmayan antiinflamatuvar ilaç kullanımı sorjrası astım, kurdeşen veya başka bir alerjik tipte reaksiyon yaşadıysanız, !

Koroner atardamar bypass cerrahisinden hemen önce ve sonra ağrınız olurs^,

Ağır karaciğer yetmezliğiniz varsa, j

Ağır böbrek yetmezliğiniz varsa, i

Şiddetli kalp yetmezliğiniz varsa,

Aktif veya daha önceden geçirmiş olduğunuz peptik ülser hastalığınız varsa;! Hamileliğin geç evresinde (6. aydan itibaren) iseniz kullanmayınız. j

ALGOPET Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Bilinen kalp ve kan damarları ile ilgili (kardiyovasküler) bir rahatsızlığınız v^rsa. Böyle bir durumda, doktorunuz etkili en düşük dozu kullanacaktır. Daha önce kardiyovasküler belirtiler yaşamamış olsanız bile doktorunuz ve siz bu tür olaylann ortaya i karşı dikkatli olmalısınız, doktorunuz böyle bir durumda ne yapmanız hakkında size bilgi verecektir,

Kan basıncınız yüksek (hipertansiyon) ise ALGOPET tedavisinin başlatılma^ ve tedavi seyri boyunca kan basıncınızı doktorunuz yakından takip edecektir,

Sıvı tutulması veya ödem olursa,

Önceden mevcut kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalığınız varsa, ödem, İltihap, kanama, midede yara ve midede, ince bağırsakta veya kalın bağırsakta delinme olursa,

Yaşlıysanız, kalp ve kan damarları hastalığınız varsa, eşzamanlı aspirin kullanıyorsanız veya ülserasyon, mide-bağırsak yolunuzda kanama oluştuysa veya iltihaplı rahatsızlıklar gibi mide-bağırsak hastalığı yaşadıysanız veya yaşıyorsanız,

Kalp yetmezliği, karaciğer sirozu, nefrotik sendrom veya aşikar böbrek hastalığınız varsa. Böbrek fonksiyonlarınızda bozukluk varsa doktorunuz düşük doz flurbiprofen verecektir,

Deri döküntüsü, mukoza bozukluklan veya başka her türlü aşın duyarlılık belirtisi olursa. Böyle bir durumda doktorunuz tedavinizi kesecektir. ;

Gözünüz ile ilgili şikayetler oluşursa. Böyle bir durumda göz doktoruna danışınız.

COX-2 inhibitörleri ile kas ve eklem tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar^ birlikte kullanmayınız. j

Flurbiprofen ile ilişkili olarak çok nadiren ve bazıları ölümcül olabilen, eksfoliyatif dermatit denilen bir tür deri hastalığı, ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklık ile seyreden iltihap (Stevens-Johnson sendromu) ve toksik epidermal nekroliz dahil £iddi deri reaksiyonları görülebilir. En çok tedavinizin başlarında bu olaylarla ilgili risk altında olursunuz, olguların çoğunluğunda olay başlangıcı tedavinin birinci ayında •! meydana gelmektedir.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ALGOPET, gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

Gebeliğin geç safhalarında (ö.aydan itibaren) ALGOPET kullanmayınız, doktorunuz tarafından tavsiye edilmedikçe hamilelik döneminde kullanımı önerilmez. i!

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

Bu ilacı kullanırken bebeğinizi emzirmeyiniz. Çünkü flurbiprofen anne sütüne geçer^ bu durum da bebeğinize zarar verebilir. ij

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. j

Araç ve makina kullanımı

ALGOPET baş dönmesi, huzursuzluk, titreme, uyuklama gibi yan etkilere neden o nedenle sizde bu belirtiler mevcutsa araç ve makine kullanmayınız.

ALGOPET Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürün her tablette 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozd| sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Bu tıbbi ürün laktoz içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekeflere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla tem as t geçiniz.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

ALGOPET ile etkileşimi olabilecek bazı ilaçlar:

ADE inhibitörleri ve anjiyotensin II antagonistleri (yüksek tansiyon tedavisiriide kullanılır) ij

Aspirin (ağrı kesici, kan sulandırıcı ilaç)

Antikoagülanlar (kan sulandırıcı ilaçlar) j

Beta-adreneıjik blokör ajanlar (yüksek tansiyon tedavisinde kullanılır)

Diüretikler (idrar söktürücüler)

Kortikosteroidler (aleıji ve hormon dengesizliği tedavisinde kullanılır)

Zidovudin, tiklopidin ve siklosporin (organ naklinde kullanılan ilaçlar)

Lityum veya selektif serotonin geri alım inhibitörleri (psikiyatrik ilaçlar)

Metotrek sat (kans er tedav i si nde kullanı 1 ır)

Digoksin (kalp yetmezliğinde kullanılır) j

Oral hipoglisemik ajanlar (şeker hastalığı tedavisi ilaçlan)

Kinolon grubu antibiyotikler kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Bu ilaçlar ALGOPET ile etkileşim gösterirlei

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.