Alfasid Nedir ve Ne İçin Kullanılır? İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

ALFASID nedir ve ne için kullanılır?

ALFASİD, ağızdan alınan, 750 mg sultamisilin (ampisilin +sulbaktam) içeren bir antibiyotiktir.

Beyaz-krem beyaz renkte, düzgün oblong, düz kenarlı, bir yüzü çentikli, bikonveks film kaplı tabletlerdir.

ALFASİD alüminyum folyo blisterde 10 ve 14 tablet içeren kutular ile kullanıma sunulmaktadır.

ALFASİD, aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır:

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ALFASID’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa ALFASID’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

-Nefes almada güçlük veya göğüste sıkışma

-Göz kapaklarının, yüzün veya dudakların şişmesi

-Deride yumrular, tüm vücutta kırmızı kaşınan noktalar veya kaşıntı

ALFASİD ile görülen diğer yan etkiler aşağıdaki gibi olup yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sırlanmıştır.

Çok yaygın : 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.

Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek : 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmeyen : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Çok yaygın:

İshal (diyare)

Yaygın:

Bulantı Karın ağrıları

Yaygın olmayan:

Baş ağrısı Uykulu olma hali Kusma Yorgunluk

Seyrek:

Kalın bağırsak iltihabı (Pseudomembranöz kolit)

Sersemlik

Bağırsak iltihabı (Enterokolit)

Bilinmiyor:

Aleıjik reaksiyon

Anafılaktik şok ve anafılaktoid reaksiyon Aşırı duyarlılık (Hipersensitivite)

Sakinlik (Sedasyon)

Hazımsızlık (Dispepsi)

Dışkıda kan görülmesi (koyu renkli dışkı) (Melena)

Nefes darlığı (Dispne)

Baş ve boyun bölgesinde ani gelişen yumuşak doku şişkinliği

Dermatit ve deride kızarıklık, kaşıntı, döküntü

Kırgınlık

Ateş

Kandaki azot miktarında artış Sarılık

Kandaki kreatin değerinde artış Bir çeşit mantar hastalığı (kandidiyaz)

Kolay iyileşememe (patojen direnci)

Kandaki tüm hücrelerde azalma (Pansitopeni)

Pıhtılaşma zamanında artış İştahsızlık (Anoreksi)

Sinir dokusunun etkilenmesi (Nerotoksisite)

Aleıjik vaskülit (Kan damarları iltihabı)

Kanlı ishal (Hemorojik enterokolit)

Ağız kuruluğu

Tat alma duyusunda bozulma

Gaza bağlı mide-bağırsakta şişkinlik (Flatulans)

Eklem ağrısı (artralji)

Deri reaksiyonları Mukozal iltihap

Ampisilin kullanımına bağlı istenmeyen reaksiyonlar zaman zaman gözlenir.

Enfeksiyöz mononükleoz viral kökenli bir hastalıktır. Mononükleoza sahip hastalann büyük çoğunluğu ampisilin aldığında deri döküntüsü görüldüğünden ALFASİD kullanmamalıdır.

ALFASID Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz başka şekilde tavsiye etmediği takdirde, ALFASİD’ in önerilen günlük dozu 12 saat arayla alınan 1-2 tablettir (375-750 mg).

Bel soğukluğunun tedavisinde günde bir defa 6 tablet (2,25g) alınır. Doktorunuz bel soğukluğunun tedavisi için ilave bir ilaç verebilir.

Tedavinizin ne kadar süreceğini doktorunuz belirleyecektir. İyileştiğinizi hissetseniz bile tedavinizi kesmeyiniz.

A grubu beta-hemolitik streptokoklardan kaynaklanan enfeksiyonların tedavisinde, romatizmal ateş ya da böbrek iltihabı oluşumunu önlemek amacıyla tedaviye en az 10 gün devam edilmesi önerilmektedir.

Tabletlerinizi yeterli miktarda su ile (örneğin bir bardak) çiğnemeden yutunuz.

Çocuklarda Kullanımı

Doktorunuz ALFASİD dozunu çocuğunuzun ağırlığına ve hastalığın şiddetine göre belirleyecektir. Farmasötik formu uygun olmadığından altı (6) yaşın altındakilerde kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonları yeterli düzeyde ise doz ayarlaması erişkin dozu ile aynıdır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği:

Böbrek yetmezliğiniz var ise ALFASİD’i kaç saat ara ile alacağınızı doktorunuz belirleyecektir.

Eğer ALFASİD ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

ALFASID

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

ALFASİD’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ALFASID Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

ALFASİD tabletlerin düzenli olarak günün aynı saatinde alınması önemlidir. Bir dozu almayı unuttuğunuzda, bir sonraki dozu zamanı geldiğinde alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

ALFASID Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

ALFASID kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ALFASID Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer:

 • Ampisilin ve/veya sulbaktama karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
 • Penisilin türevi ilaçlar veya ALFASİD’in bileşiminde yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) aleıjiniz varsa
 • Galaktoz intoleransı (bir çeşit şekere dayanıksızlık durumu)
 • Lapp laktaz yetmezliği ( enzim yetersizliği) ya da
 • Glukoz-galaktoz malabsorpsiyonu (şeker emiliminde bozukluk durumu) ile ilgili problemleriniz varsa
 • Hamileyseniz veya emzirme dönemindeyseniz
 • Enfeksiyöz mononükleoz (virüslerden kaynaklanan bir hastalık) veya herpes (uçuk) tanınız varsa
 • Altı (6) yaşın altındaki çocuklarda
 • ALFASID Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer:

 • Sefalosporin veya diğer aleıj enlere karşı daha önce aşırı duyarlılık reaksiyonları gösterdiyseniz
 • Tedaviniz sırasında vücudunuzun herhangi bir yerinde enfeksiyon gelişirse
 • Tedaviniz sırasında ishal gelişirse
 • Yenidoğan tedavisinde kullanılacaksa
 • Böbrek, karaciğer veya kan hastalığınız varsa
 • Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Uzun süreli tedavilerde böbrek, karaciğer ve kan ve hücre yapımı ile ilgili fonksiyonlannız düzenli olarak kontrol edilmelidir.

  ALFASID İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Yemeklerden sonra alınması ilacın etkisini değiştirmez.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile iseniz, ALFASİD’i gerçekten ihtiyaç duyduğunuz zaman doktor kontrolünde almalısınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız ALFASİD’i doktor kontrolünde almalısınız. Anne sütündeki ALFASİD yeni doğan bebeklerde ishal, cilt döküntüsü ve bir çeşit mantar hastalığına (kandidiyaz) sebep olabilir. Bu yüzden emzirme döneminde kullanılmaması önerilmektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  Sultamisilinin araç ve makine kullanımı etkilediği bilinmemekte sersemlik hissetmenize neden olabileceğinden araç ve makine kullanırken dikkatli olunuz.

  ALFASID Etken Maddesi Nedir?

  ALFASİD laktoz içermektedir. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktoz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir.

  ALFASİD her dozunda yaklaşık 3 mg sodyum ihtiva eder.. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde tutulmalıdır.

  ALFASİD her dozunda 6.6 mg propilen glikol içerir. Alkol benzeri semptomlara neden olabilir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

 • Allopurinol (ürik asit miktarını azaltan ilaç) ile birlikte uygulandığında vücudunuzda döküntü oluşabilir.
 • Antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar) ile birlikte aldığınızda penisilinler, kan pıhtılaşma hücrelerinin fonksiyonlarında ve testlerinde değişikliğe neden olup kanamayı artırıcı etki yapabilir.
 • Kloramfenikol, eritromisin, sülfonamidler ve tetrasiklinler gibi antibiyotik ilaçlar, penisilinlerin bakteri öldürücü etkilerini engelleyebilir bu nedenle eş zamanlı tedaviden kaçınmak gerekir.
 • Östrojen hormonu içeren ağızdan alınan doğum kontrol ilaçları ile ampisilin aldığınızda doğum kontrol yöntem etkinliğiniz azalabilir ve bu nedenle değişik ya da ilave doğum kontrol yöntemi kullanmanız gerekir.
 • Metotreksatı (kanser ve ilthaplı eklem romatizmasında kullanılan bir ilaç) ALFASİD ile birlikte kullanıyorsanız, diğer ilacınızın etkinliği artabileceğinden yakından takip edilmelisiniz.
 • Probenesid (ürik asit atıhmım artıran bir ilaç) ağızdan alınan ALFASİD’in toksisite riskini artırabilir, doktorunuz tarafından özellikle birlikte verilmediyse, aynı zamanda kullanmayınız.
 • Non steroidal antiinflamatuvar ilaçlar ( ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar) ALFASİD’in vücuttan atılma süresini uzatabilir.
 • ALFASİD bazı laboratuar testlerini etkileyebilir ve yapılan testte yanlış pozitif glikozüri (idrarda şeker saptanması) saptanabilir.
 • ALFASID prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.