Aldactone Yan Etkileri ve Prospektüsü

Aldactone idrar söktürücü olan ve diüretikler olarak adlandırılan gruba dahildir. Aldactone; beyaz, bir yüzünde “SEARLE” yazan, yuvarlak, nane kokulu tabletler, 16 tablet içeren blister ambalajlarda temin edilebilir.

Ayak bileğinizde şişme varsa ya da kesik kesik nefes alıyorsanız doktora gidiniz. Bu durum vücudunuzda fazla sıvı miktarı olması durumunda kalbinizin pompalama gücünde ortaya çıkan zayıflık nedeniyle olabilir. Bu durum konjestif kalp yetmezliği olarak adlandırılır. Ekstra sıvının vücudunuzda dolaştın İması kalbinizin daha çok çalışması demektir. Doktorunuz vücudunuzdaki fazla sıvı atılımını sağlamak için size Aldactone verecektir. Aldactone kullandığınız zaman daha fazla tuvalete gitme ihtiyacı duyarsınız. Böylece fazladan sıvıyı idrannızla atarsınız.

Aldactone ayrıca aşağıdaki aşağıdaki durumların tedavisinde de kullanılır:

Esansiyel hipertansiyon (nedeni bilinmeyen hipertansiyon)

Nefrotik sendrom (vücutta çok fazla sıvı toplanmasına neden olan bir böbrek hastalığı)

Assit (örneğin karaciğer sirozunun neden olduğu, kann içinde sıvı toplanması)

Primer aldosteronizm (Aldosteron isimli hormonun çok yüksek düzeyde olmasına bağlı vücutta sıvı toplanması)

Diüretiklerle birlikte hipokalemi/hipomagnezemi (kan potasyum düzeyinin normalin altına düşmesi) birleşik tedavisinde

Hirsutizm (kıllanma artışı) tedavisinde

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Aldactone’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, ilacı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Dudaklarda ve vücudun diğer kısımlarında kaşıntı ve kabartı (Stevens-Johnson sendromu)
 • San renkli deri ve gözler (sanlık), ALDACTONE karaciğer fonksiyon bozukluğuna neden olabilir.
 • Düzensiz kalp atışı, kanncalanma hissi, paralizİ veya nefes almada zorluk; kandaki potasyum seviyesinin yükselmiş olduğunun belirtileri olabilir. Doktorunuz potasyum ve diğer elektrolit seviyelerini İzlemek için düzenli kan testlerinizi yaptıracaktır. Eğer gerek görürse tedavinizi sonlandırabİHr.

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Bilinmiyor:

 • Mide bulantısı, mide bozukluğu,
 • Uyuşukluk, sersemlik,
 • Kadınlarda adet ile ilgili sorunlar,
 • Kadın ve erkekte cinsel istek (libido) değişikliği,
 • Vücut elektrolitlerinde düzensizlik (kanda yüksek kalsiyum)
 • Akyuvar sayısında azalma (lökopeni); kanın pıhtılaşmasını sağlayan kan hücre sayısında azalma(trombositopeni),
 • Erkekte meme büyümesi (jinekomasti) bu durum tedavi sonlandırıldığında geçer; göğüste yumrulaşma, göğüs ağnsı,
 • Kadınlarda seste kalınlaşma,
 • Deride kızanklık, genel kaşıntı,
 • Kurdeşen ve kaşıntının gelişmesiyle birlikte deride alerji; aşın kıllanma (hipertrikozis),
 • Saç kaybı,
 • Genel yorgunluk, kas krampları
 • Akut böbrek yetmezliği

Bunlar Aldactone’un hafif yan etkileridir.

Aldactone Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz sizin ne kadar ilaca ihtiyacınız olduğuna karar verecektir. Bu miktar değişkendir ve doktorunuz sizin için uygun dozu ayarlayacaktır. Yetişkinler için günde tek doz ya da bölünmüş dozlarla verilebilir. Yemeklerle birlikte alınmalıdır.

Yetişkin dozu günde 25 ila 200 mg spironolakton arasında değişebilir. Ne kadar alacağınızdan emin değilseniz doktor veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç ağız yoluyla alınır.

Aldactone’un araç ve makine kullanımına etkisi olabilir. Araç ya da makine kullanırken dikkatli olunmalıdır.

Çocuklarda Kullanımı

Eğer bu ilacı çocuklara verecekseniz, vereceğiniz tablet sayısı çocuğun kilosuna bağlıdır. Doktorunuz verilecek tablet sayısı hakkında sizi bilgilendirecektir.

Yaşlılarda Kullanımı

Doktorunuz tedaviye size düşük doz vererek başlayacak ve istenilen etki elde edilene kadar dozunuzu kademeli olarak yükseltecektir.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek/ yetmezliği:

Akut renal yetmezlik, böbrek fonksiyonlarının gerilemesi veya ciddi böbrek fonksiyon bozukluğu durumunda kullanılmamalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

İlaç metabolizmasını ve atılımmı değiştirebilecek şiddetli karaciğer yetmezliğinde dikkatli olunmalıdır.

Eğer ilacın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Aldactone’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aşın dozun belirtileri uyuşukluk ve baş dönmesidir. Mide bulantınız veya diyareniz de olabilir.

Aldactone Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Eğer ilacınızı almayı unutursanız, bir sonraki dozunuzu alma vakti gelmemişse, hatırlar hatırlamaz alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Aldactone ile Tedavi Sonlandırıldığında Oluşabilecek Etkiler

Kendinizi iyi hissetseniz dahi, doktorunuz ilacı kesmenizi söyleyene kadar ilacı almaya devam ediniz.

Eğer ilacı kullanmanız gereken süreden önce bırakırsanız, durumunuz kötüleşebilir.

İlacın kullanımı hakkında sorularınız var ise doktorunuza danışınız.

Aldactone Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Spironolakton veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşın duyarlılık gösteriyorsanız,

Addison hastalığınız (böbreküstü bezlerinin iyi çalışmaması durumu) var ise,

Spironolaktona karşı geçmişte olağandışı veya aleıjik reaksiyonunuz olduysa,

Hiperkaleminiz (kandaki potasyum seviyesinde yükselme) var ise,

İdrara çıkamıyorsamz,

Ciddi böbrek hastalığınız varsa,

Emziriyorsanız,

Eplerenon (kronik kalp yetmezliği için kullanılır.) ile birlikte kullanıyorsanız,

Potasyum tutucu diüretik tablet ya da potasyum takviye tabletlerinden kullanıyorsanız,

Yukandaki durumlarda ilacı kullanmayınız.

Aldactone Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Böbrek veya karaciğer hastalığınız var ise,

Hamileyseniz,

Kandaki sodyum seviyesinin düşmesine (hiponatremi) sebep olacak diğer diüretik tabletler ile ALDACTONE ’u birlikte kullanıyorsanız dikkatli olunuz.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

Hamile iseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Aldactone’u doktorunuz gerekli görür ise kullanabilirsiniz. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

Eğer emziriyorsanız Aldactone kullanmayınız.

Eğer emziriyorsanız ve Aldactone kullanmanız gerekiyorsa, doktorunuza bebek beslenmesiyle ilgili alternatif bir yöntem tayin edilmesi için danışınız.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Eğer anestezik verilerek bir operasyon geçirecekseniz doktorunuza Aldactone kullandığınızı bildiriniz.

Eğer aşağıdaki ilaçlardan birini alıyorsanız doktorunuzun Aldactone dozunda ayarlama yapması gerekebilir.

Digoksin veya karbenoksolon,

Yüksek kan basıncı için olan ilaçlar,

Diğer diüretikler,

Aspirin veya ibuprofen gibi non steroid antienflamatuarlar (NSAİİ),

Potasyum takviyeleri

Kan pıhtılaşmasını önlemek amacıyla kullanılan heparin ya da düşük moleküler ağırlıklı heparin

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Yorum yapın