Alceba 10 MG Tablet Prospektüsü

Alceba 50 ve 100 ml’lik damlalıklı. bal renkli cam şişelerde bulunur. Alceba 10 mg / g oral damla renksiz ve berrak çözeltidir.

Alceba, her gramında etkin bileşen olarak 8.31 mg memantine eşdeğer 10 mg memantin HC1 içerir.

Alceba. demansa karşı kullanılan ilaçlar grubundadır.

Alzheimer hastalığında görülen hafıza kaybı.beyindeki mesaj sinyallerinin bozulması nedeniyle ortaya çıkar. Beyinde, NMDA-reseptörü denilen oluşumlar bulunur. Bu oluşumlar, öğrenme ve hatırlama için önem taşıyan sinir uyarısında rol oynarlar. Alceba, NMDA reseptör antagonistleri denilen bir ilaç grubuna dahildir ve NMDA reseptörleri üzerinde etki göstererek sinir uyarısını ve hafızayı iyileştirir. Alceba, bu etkisi nedeniyle, orta ve şiddetli evre Alzheimer hastalığı tedavisinde kullanılır.

Alceba Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Alceba’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yaygın Görülen Yan Etkiler

  • Baş ağrısı, uyuklama hali, kabızlık, sersemlik, nefesin kesilmesi ve yüksek tansiyon. Yaygın olmayan (1000 kişiden 1-10 kişide):
  • Yorgunluk, mantar enfeksiyonları, konftizyon, halüsinasyonlar, kusma, yürüyüş anormalliği, kalp yetmezliği ve venöz kan pıhtılaşması (tromboz/tromboembolizm).
  • Alzheimer hastalığı, depresyon, intihar fikri ve intihar ile ilişkili bulunmuştur. Alceba ile tedavi edilen hastalarda bu olaylar bildirilmiştir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsam doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Alceba Nasıl Kullanılır?

Llygun kullanım vc doz / uygulama sıklığı için talimatlar

Alceba’yı her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde alınız. Emin olmadığınız zaman doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Tedavinin ilk 3 haftası süresince, Alceba dozu kademeli olarak arttırılarak ulaşılan 20 mg’lık doz, günlük önerilen tedavi dozudur.

İlk hafta boyunca günde bir defa 5 mg memantin alınız. (10 damla Alceba 10 mg/g oral damla veya V2 tablet Alceba 10 mg Film Tablet)

İkinci hafta boyunca günde bir defa 10 mg memantin alınız. (20 damla Alceba 10 mg/g oral damla veya 1 tablet Alceba 10 mg Film Tablet)

Üçüncü hafta boyunca günde bir defa 15 mg memantin alınız. (30 damla Alceba 10 mg/g oral damla veya 1 tablet ve Vı tablet Alceba 10 mg Film Tablet)

Dördüncü haftadan itibaren tedaviye, günde bir defa 20 mg memantin ile devam ediniz (40 damla Alceba 10 mg/g oral damla veya 2 tablet Alceba 10 mg Film Tablet veya 1 tablet Alceba 20 mg Film Tablet)

Devam dozu:

Önerilen günlük doz 20 mg’dır. Tedavi süresi:

Alceba’yı size yararlı olduğu sürece almaya devam ediniz. Tedaviniz doktorunuz tarafından düzenli aralıklarla değerlendirilmelidir.

Alceba günde bir kez ağızdan alınır. Oral damla her gün aynı saatte bir miktar su ile yutulmalıdır. Oral damla, yiyecekle veya yiyecek alımından bağımsız olarak alınabilir.

Yapılan klinik çalışmalara göre. 65 yaş üstü hastalara önerilen doz, yukarıda anlatıldığı biçimde, günde 20 mg’dır (günde 1 kez 40 damla).

Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa, doktorunuz durumunuza uygun bir doza karar verecektir. Bu durumda böbrek işlevleriniz doktorunuz tarafından belirli aralıklarla izlenmelidir.

Karaciğer yetmezliği

Hafif veya orta şiddette karaciğer yetmezliği olan hastalarda (ChildPugh A ve Child-Pugh B) doz ayarlamasına gerek yoktur. Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda memantin kullanımı hakkında veri bulunmamaktadır. Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda Alceba kullanılması önerilmez.

Eğer Alceba ‘nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Alceba Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Memantin hidroklorür veya formüldeki yardımcı maddelerden herhangi birine alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise bu ilacı kullanmayınız.

Alceba Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Epileptik nöbet hikayeniz var ise,

Yakın bir zamanda miyokard enfarktüsü (kalp krizi) yaşadıysanız veya konjestif kalp yetmezliği veya kontrol altında olmayan hipertansiyon şikayetiniz var ise (yüksek kan basıncı).

Bu durumlarda tedavi dikkatli bir şekilde kontrol edilmeli ve Alceba’nın klinik yararı doktorunuz tarafından düzenli aralıklarla tekrar değerlendirilmelidir.

Böbrek yetmezliğiniz varsa, doktorunuz böbrek işlevlerinizi yakından izlemeli ve gerekiyorsa, memantin dozunu buna göre ayarlamalıdır.

Amantadin (Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılır), ketamin (anestezik madde olarak kullanılır), dekstrometorfan (genellikle öksürük tedavisinde kullanır) ve diğer NMDA antagonistleri ile aynı zamanda kullanımından kaçınılmalıdır.

Alceba, çocuklar ve 18 yaşından küçük gençler (ergenler) için önerilmemektedir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Alceba İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Yakın bir zaman içerisinde diyetinizi çok fazla değiştirdiyseniz veya değiştirmeyi planlıyorsanız (örn. Normal diyetten sıkı bir vejetaryen diyete geçiş gibi) veya renal tübüler Asidoz (RTA.böbrek fonksiyon bozukluğundan dolayı kanda asit yapıcı madde fazlalığı (böbrek fonksiyonlarının zayıflığı)) durumunuz veya şiddetli üriner sistem enfeksiyonunuz varsa doktorunuzu bilgilendirmelisiniz. Çünkü ilacınızın dozunun ayarlanması gerekebilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Alceba Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Hamile kadınlarda memantin kullanımı önerilmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Alceba Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Alceba kullanan anneler emzirmemelidir.

Alceba Etken Maddesi Nedir?

Bu ilacın formülünde sorbitol bulunur. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse Alceba kullanmadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Doktorunuz size tavsiyede bulunacaktır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Özellikle aşağıdaki ilaçların etkileri Alceba ile değişebilir ve dozlarının doktorunuz tarafından ayarlanması gerekebilir:

Amantadin. ketamin, dekstrometorfan

Dantrolen, baklofen

Simetidin, ranitidin, prokainamid, kinidin, kinin, nikotin

Hidroklorotiyazid (veya hidroklorotiyazidli herhangi bir kombinasyon)

Antikolinerjikler (genel olarak hareket bozukluklarını veya barsak kramplarını tedavi etmek için kullanılan maddeler)

Antikonvülzanlar (nöbetleri önlemek ve hafifletmek için kullanılan maddeler)

Barbitüratlar (genel olarak uyku için kullanılan maddeler)

Dopamin agonistleri (L-dopa. bromokriptiıı gibi maddeler)

Nöroleptikler (mental bozuklukların tedavisinde kullanılan maddeler)

Oral antikoagülanlar

Araç ve makina kullanımı

Doktorunuz size araba veya makine kullanıp kullanamayacağınızı söyleyecektir.

Ayrıca; Alceba reaksiyon yeteneğinizi değiştirerek araba veya makine kullanmanızı sakıncalı hale getirebilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.