Airfix Prospektüsü ve Yan Etkileri İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri

AIRFIX nedir ve ne için kullanılır?

AİRFİX 4 mg çiğneme tableti, 2-5 yaş arası pediyatrik hastalarda inatçı astımın tedavisinde kullanılmalıdır.

AİRFİX’i bir astım atağında kısa süreli iyileşme sağlamak için kullanmayın. Astım atağı yaşadığınızda doktorunuzun astım ataklarının tedavisi için size söylediklerini yapmanız gerekir.

Alerjik Rinit:

AİRFİX alerjik rinit belirtilerinin (hapşırık, burun tıkanıklığı, burun akıntısı ve kaşıntısı) kontrolüne yardımcı olmak amacıyla kullanılır. AİRFİX çiğneme tableti, 2-5 yaş arası pediyatrik hastalarda mevsimsel alerjik rinit pereniyal alerjik rinit (yıl boyu devam eden) semptomlarının giderilmesi için kullanılır.

AİRFİX, 28, 56 ve 84 tabletlik ambalajlarda kullanıma sunulmuştur. Her bir tablet 4 mg montelukast içerir.

Astım nedir?

Astım vücudun dışındaki havayı akciğerlere taşıyan tüpler olan bronşiyal hava yollarında sürekli (kronik) bir enflamasyondur. Astım belirtileri şunlardır:

 • Öksürük
 • Hırıltılı solunum
 • Göğüs sıkışması
 • Nefes darlığı
 • Alerjik rinit nedir?

 • Saman nezlesi olarak da bilinen mevsimsel alerjik rinit ağaç, çimen ve ot polenleri gibi ev dışında bulunan alerj enler ile tetiklenir.
 • Uzun süre devam eden (pereniyal) alerjik rinit yıl boyu görülebilir ve genellikle ev tozu
 • akarları, hayvan tüyü kepeği ve/veya küf sporları gibi ev içindeki alerjenler ile tetiklenir.

 • Alerjik rinit belirtileri aşağıdakileri içerebilir:
 • Burun tıkanıklığı, akıntısı ve/veya kaşıntısı

  Yan Etkileri Nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi AIRFIX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

 • karın ağrısı
 • susama
 • Ayrıca, Montelukastın 10 mg film kaplı tabletler ve 5 mg çiğneme tabletleri ile yapılan klinik çalışmalarda bildirilen yan etkiler şunlardır:

 • baş ağrısı
 • Montelukastın yan etkileri genellikle hafiftir ve Montelukast ile tedavi edilen hastalarda plaseboya (ilaç içermeyen tablet) göre daha yüksek sıklıkta ortaya çıktılar.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde tanımlanmıştır:

  Çok yaygın: 10 hastanın en az l’inde görülür.

  Yaygın: 100 hastadan 1-10’unda görülür.

  Yaygın olmayan: 1000 hastadan 1-10’unda görülür.

  Seyrek: 10.000 hastadan 1-10’unda görülür.

  Çok seyrek: 10.000 hastadan birinden az görülür.

  Ayrıca, ilacın pazarlandığı dönemde aşağıdaki olaylar bildirilmiştir:

  Çok yaygın

 • Üst solunum yolu enfeksiyonu
 • Yaygın

 • Diyare, bulantı, kusma
 • Döküntü
 • Ateş
 • Karaciğer enzimlerinde yükselme
 • Yaygın olmayan

 • Alerjik reaksiyonlar [yüz, dudaklar, dil ve/veya boğazda şişme (soluma veya yutma zorluğu yaratabilir)]
 • Davranış ve ruh hali değişiklikleri [kabuslar dahil rüya anormallikleri, uykuya dalmada güçlük, uyurgezerlik, sinirlilik veya uyarıya aşırı tepki gösterme, endişeli hissetme, huzursuzluk, sinirli davranış veya düşmanlık içeren huzursuzluk hali (ajitasyon), depresyon]
 • Baş dönmesi, sersemlik, kanncalanma/uyuşma, nöbetler [konvülsiyonlar (kasların istem dışı kasılması) veya krizler]
 • Burun kanaması
 • Ağız kuruluğu, hazımsızlık, morluklar, kaşıntı, ürtiker
 • Eklem ya da kas ağrısı, kas krampları
 • Bitkinlik/halsizlik, kendini iyi hissetmeme, şişlik
 • Seyrek

 • Kanama eğiliminde artış
 • Çarpıntı
 • Dikkat eksikliği
 • Unutkanlık
 • Çok seyrek

 • Halüsinasyonlar (gerçekte var olmayan şeyler görmek)
 • Disoryantasyon (zaman mekan bilincini yitirme)
 • İntihar düşüncesi ve davranışı (intihar dahil)
 • Hepatit (karaciğer iltihabı)
 • Cildin altında ve en sık olarak incik kemiğinizin üzerindeki bölgede kırmızı, dokununca ağrıyan kırmızı şişlikler (eritema nodozum), alerjik deri döküntüsü hiçbir belirti vermeden aniden ortaya çıkan şiddetli deri reaksiyonları (eritema multiforme)
 • Akciğerde şişme (iltihaplanma)
 • Montelukast ile tedavi edilen hastalarda, gribal hastalık, kollarda veya bacaklarda uyuşukluk veya karıncalanma, akciğer semptomlarında kötüleşme ve/veya döküntü (Churg-Strauss Sendromu) olaylarının kombinasyonunu içeren çok nadir olgular bildirilmiştir. Bu semptomlardan birini veya daha fazlasını yaşarsanız doktorunuza söylemelisiniz.

  AIRFIX Nasıl Kullanılır?

  Astımlı çocuklar (2-5 yaş arası):

  • AİRFİX çocuklara ebeveyn gözetiminde verilmelidir. İlacı çiğneme tableti olarak alma problemi yaşayan çocuklar için AİRFİX 4 mg saşe formu bulunmaktadır.

 • AİRFİX 4 mg çiğneme tabletini çocuğunuza günde bir kez akşamları verin (bkz. Uygulama yolu ve metodu).
 • AİRFİX’i astım belirtileri yaşamasa bile, doktorunuz size reçetelediği sürece her gün çocuğunuza vermelisiniz.
 • Astım belirtileri kötüleşirse veya astım atakları için alman kurtarıcı inhale ilacı çocuğunuz için daha fazla kullanmanız gerekirse derhal doktorunuzu arayınız.
 • • AİRFİX’i bir astım atağında kısa süreli iyileşme sağlamak için kullanmayın.

  Çocuğunuz astım atağı yaşadığında doktorunuzun astım ataklarının tedavisi için size söylediklerini yapmanız gerekir.

  • Astım atakları için çocuğunuzun kurtarıcı inhale ilacınızı her zaman yanınızda bulundurunuz.

 • Doktorunuz size söylemedikçe diğer astım ilaçlarını çocuğunuza vermeyi bırakmayınız veya dozunuzu azaltmayınız.
 • Mevsimsel alerjik rinitli çocuklarda ve pereniyal alerjik rinitli çocuklarda (2-5 yaş arası):

  • AİRFİX’i çocuğunuza her gün aynı saatte bir kez veriniz.

 • AİRFİX’i doktorunuz reçetelediği sürece günde bir kez çocuğunuza vermelisiniz.
 • AİRFIX sadece ağız yoluyla alınır.
 • AİRFİX yemekle birlikte alınmamalıdır, yiyeceklerden en az 1 saat önce veya 2 saat sonra alınmalıdır. Tabletler yutulmadan önce çiğnenmelidir.
 • Eğer çocuğunuz veya siz AİRFİX kullanıyorsanız, çocuğunuzun veya sizin montelukast etkin maddesi içeren başka bir ilacı almadığınızdan emin olunuz.

  Çocuklarda Kullanımı

 • 12 aylık 5 yaş arası çocuklar için AİRFİX 4 mg saşe kullanılabilir.
 • 2-5 yaş arası çocuklar için AİRFİX 4 mg çiğneme tableti,
 • 6-14 yaş arası çocuklar için AİRFİX 5 mg çiğneme tableti kullanılabilir.
 • Yaşlılarda Kullanımı

  Yaşa bağlı olarak özel doz ayarlaması gerekmemektedir.

  Özel Kullanım Durumları

  Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapmaya gerek yoktur. Hafıf-orta derecede karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalara ilişkin veri yoktur.

  Eğer AİRFUCin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  AIRFIX

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  Doz aşımı raporlarının çoğunda hiçbir yan etki bildirilmemiştir. Yetişkinlerde ve çocuklarda doz aşımıyla birlikte en sık bildirilen semptomlar karında ağrı, uyku hali, susama, baş ağrısı, kusma ve aşırı hareketliliktir.

  AİRFÜCten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  AIRFIX Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  İlacınızı tavsiye edilen şekilde almaya çalışınız.

  İlacı bir doz almayı unuttuğunuzda, bu dozu almayınız ve daha sonra normal kullanıma devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  AIRFIX Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

  Eğer çocuğunuz AİRFİX almaya devam ederse, ilaç sadece çocuğunuzun astımını tedavi edebilir.

  AİRFİX’i doktorunuzun reçetelediği süre boyunca almanız önemlidir. AİRFİX astımınızı kontrol etmeye yardımcı olacaktır.

  AIRFIX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  AIRFIX Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

  Eğer:

 • Montelukast veya ilacın herhangi bir bileşenine karşı alerjikseniz (aşırı duyarlılığınız var
 • ise),

  AIRFIX Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

  Eğer:

 • Astımınız veya solunumunuz kötüleşirse, derhal doktorunuza söyleyiniz.
 • Oral AİRFİX akut astım ataklarının tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Bir atak yaşarsanız doktorunuzun size verdiği talimatlara uyunuz. Astım atakları için aldığınız kurtarıcı inhale ilacınızı her zaman yanınızda bulundurunuz.
 • Sizin veya çocuğunuzun tüm astım ilaçlarını doktorunuz tarafından belirtilen şekilde almanız önemlidir. AİRFİX doktorunuzun size reçetelediği diğer astım ilaçlarının yerine kullanılmamalıdır.
 • Astım karşıtı ilaçlar alan tüm hastalar gribal hastalık, kollarda veya bacaklarda uyuşukluk veya karıncalanma, akciğer semptomlarında kötüleşme ve/veya döküntü olaylarının kombinasyonunu yaşadıklarında doktorlarına başvurmaları gerektiği konusunda uyarılmalıdır.
 • Astımınız varsa ve astımınız asetilsalisilik asit (aspirin) alınca kötüleşiyorsa, AİRFİX alırken aspirin veya steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlar adı verilen ağrı kesici diğer ilaçları kullanmamaya çalışın.
 • AIRFİX kullanımı sırasında duygu durum değişiklikleri (saldırgan davranışlar veya düşmanlık hissetmeyi içeren ajitasyon, endişe hissetme, depresyon, disoryantasyon, kabusları içeren rüya anormallikleri, halüsinasyonlar, uyumada zorlanma, huzursuzluk, hareketlilik, uyurgezerlik, intihar düşüncesi ve davranışı (intihar girişimi dahil) ve tremor) bildirilmiştir. Hastalar, bu tür değişiklikler ile karşılaşmaları halinde doktorlarını bilgilendirmeleri gerektiği konusunda uyarılmalıdır.
 • Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışın.

  AIRFIX İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  AİRFIX yemekle birlikte alınmamalıdır, yiyeceklerden 1 saat önce veya 2 saat sonra alınmalıdır.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz veya çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız, AİRFİX almadan önce doktorunuza danışınız. Doktorunuz bu dönemde AİRFİX kullanıp kullanmayacağınızı değerlendirecektir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Montelukastın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Emziriyorsanız veya bebeğinizi emzirmeyi düşünüyorsanız, AİRFİX almadan önce doktorunuza danışmaksınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Montelukastın araç veya makine kullanma becerinizi etkilemesi beklenmez. Ancak kişilerin ilaçlara verdiği yanıtlar farklı olabilir. AİRFİX ile çok ender bildirilen belirli yan etkiler (baş dönmesi ve sersemlik) bazı hastaların araç veya makine kullanma becerisini etkileyebilir.

  AIRFIX Etken Maddesi Nedir?

  Sodyum:

  AİRFİX, her bir 4 mg çiğneme tabletinde 1 mmol’den daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Aspartam (E951):

  AİRFİX fenilalanin için bir kaynak içermektedir. Fenilketonürisi olan insanlar için zararlı olabilir.

  Mannitol (E421):

  AİRFİX çiğneme tableti mannitol (E421) içemektedir. Dozu nedeni ile herhangi bir uyarı gerektirmemektedir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  Bazı ilaçlar AİRFİX’in etki mekanizmasını değiştirebilir veya AİRFİX diğer ilaçlarınızın etki mekanizmasını değiştirebilir.

  Eğer aşağıdaki ilaçlan alıyorsanız, AİRFİX e başlamadan önce bunları doktorunuza söyleyiniz:

 • fenobarbital (epilepsi tedavisi için kullanılır)
 • fenitoin (epilepsi tedavisi için kullanılır)
 • rifampisin (tüberküloz ve bazı diğer enfeksiyonlann tedavisi için kullanılır)
 • AIRFIX prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.