Aimafix-d Yan Etkileri Nelerdir? Yan Etkileri ve Prospektüsü

Aimafix-d, kanamayı önleyici/durdurucu etkisi (antihemorajik) sınıfa dahil insan kanından elde edilmiş Faktör IX içeren bir üründür.

Aimafix-d, toz içeren tip I elastomer kapaklı hidrolitik sınıf berrak cam flakon; 10 mL çözücü içeren 1 adet flakon, enjeksiyon için şırınga, kelebek iğnesi ve üç yollu rekonstitüsyon işlem cihazını içermektedir.

Aimafix-d, Hemofili B (Konjenital Faktör IX yetmezliği), Edinilmiş Faktör IX yetmezliğinde, kanamanın tedavisi veya korunmasında (profılaksisinde) kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Aimafix-d’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Bilinmiyor

  • Aşın duyarlılık veya alerjik reaksiyonlar, alerjik şok Yaygın ürtiker (kurdeşen)
  • Kalp atımının hızlanması Kalp krizi Hipotansiyon
  • Göğüs sıkışması (göğüs ağrısı)
  • Hınltılı solunum Böbrekte bozukluklar Ani damar tıkanıklıkları Soğuk algınlığı nöbeti Enfeksiyon hastalıkları
  • Yüksek ateş Baş ağrısı Bulantı, kusma Huzursuzluk Halsizlik
  • İnfüzyon yerinde yanma ve kaşıntı (infüzyon yerinde ağrı)
  • Kanncalanma
  • Ödem
  • Ciltte kızanklık

Aimafix-d Nasıl Kullanılır?

‘Doktomnuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.’

Damar içine (İntravenöz) yavaş olarak enjekte edilir ya da infüzyonla verilir.

Çocuklarda Kullanımı

6 yaşından küçük çocuklarda AIMAFIX kullanımına ilişkin yeterli veri yoktur.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlı popülasyonda doz ayarlaması gerekliliği ile ilgili herhangi bir veri yoktur.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek/ Karaciğer yetmezliği:

Böbrek/karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekliliği ile ilgili herhangi bir veri yoktur.

Eğer ilacın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Bu ilaçtan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aimafix-d Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Aimafix-d Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Bu ilaca veya içinde bulunan etkin maddeye veya yardımcı maddelere karşı herhangi bir aşırı duyarlılık durumu varsa

Bu ilacı kullanmayınız ve bu durumunuzu doktorunuza mutlaka bildiriniz.

Aimafix-d Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Herhangi bir damar içi (intravenöz) protein ürününe karşı aleıjik türde aşırı duyarlılığınız varsa

Daha Önce alerjik reaksiyon geçirdiyseniz

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Aimafix-d uygulanmaları aç veya tok kamına yapılabilir*

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Aimafix-d enjeksiyonu hamilelik döneminde kesin gereksinim olduğu takdirde kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Aimafix-d, emzirme döneminde kesin gereksinim olduğu takdirde kullanılabilir.

Araç ve makina kullanımı

Bu ilacın araç ve makine kullanımına hiçbir etkisi gözlenmemiştir.

Aimafix-d Etken Maddesi Nedir?

Aimafix-d 1,6 mmol (36,8 mg) sodyum içerir. Bu dumm kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Aimafix-d, 50 IU heparin sodyum içermektedir. Alerjik reaksiyonlara ve kanın pıhtılaşma sistemini etkileyebilecek olan kan hücre sayısında düşmelere neden olabilir. Geçmişinde heparinle indüklenmiş alerjik reaksiyonu olan hastalann heparin ihtiva eden ilaçlan kullanmaktan kaçınmaları gerekir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

İnsan plazma koagülasyon Faktör IX konsantratımn diğer ilaçlarla herhangi bir etkileşimi bugüne kadar bilinmemektedir. Ancak Aimafix-d diğer ilaçlarla karıştırılmamalıdır.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.