Aggrastat Ne İlacıdır? Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

AGGRASTAT nedir ve ne için kullanılır?

AGGRASTAT trombosit agregasyon inhibitörleri adı verilen (trombositlerin kümelenmesini engelleyen) ilaç grubunun bir üyesidir.

AGGRASTAT seyreltilmek üzere, konsantre, steril, renksiz bir çözelti olup 50 ml’lik küçük cam şişelerde (flakonlarda) kullanıma sunulmuştur. AGGRASTAT yalnızca doktorunuz tarafından hazırlanması ve uygulanması gereken bir ilaçtır.

Kalbe giden kan akımında azalma sonucunda kararsız anjina olarak bilinen belirli bir tip göğüs ağrısı oluşabilir. Doktorunuz kalbinize giden kan akışını desteklemek ve bu durumun kalp krizi gibi olası komplikasyonlarını önlemek için size AGGRASTAT reçetelemiştir. AGGRASTAT kalbe giden kan akışını iyileştirmek için balon tipi prosedürler uygulanan hastalarda da kullanılır.

AGGRASTAT kan dolaşımında bulunan ve pıhtılaşmadan sorumlu olan trombositleri (trombositler, kan pıhtılaşması sırasında kümeler oluşturan kan hücreleridir) bloke ederek etki gösterir. AGGRASTAT trombosit üzerindeki bir reseptörü (alıcı) bloke ederek trombositlerin birbirine yapışıp kan pıhtıları oluşturmasını ve buna bağlı olarak kalbe giden kan akışını azaltarak göğüs ağrısı ve kalp krizlerine yol açmasını önler.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi AGGRASTAT’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, AGGRASTAT’ı kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Alerjik reaksiyonlar

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan sizde mevcut ise, sizin AGGRASTAT’a karşı ciddi alerjik reaksiyonunuz var demektir. Acil tıbbi müdaheleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz,hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Ateş, bulantı

• Kanama

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Baş ağrısı

Bunlar AGGRASTAT’ın hafif yan etkileridir.

AGGRASTAT Nasıl Kullanılır?

Bir sağlık görevlisi tarafından size AGGRASTAT verilmiştir veya verilmesi planlanmaktadır. Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

AGGRASTAT size yavaş enjeksiyon (damar içine uygulama) yoluyla uygulanacaktır.

Çocuklarda Kullanımı

Çocuklarda güvenlilik ve etkinlik belirlenmemiştir.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlılarda dozaj ayarlaması gerekmez.

Özel Kullanım Durumları

Ağır böbrek yetmezliğiniz varsa doktorunuza belirtiniz. Doktorunuz AGGRASTAT dozunuzu azaltacaktır.

Eğer AGGRASTAT’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

AGGRASTAT

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Dozaj programı durumunuza ve tedaviye verdiğiniz yanıta göre doktorunuz tarafından ayarlanacaktır. Ancak size çok fazla dozda AGGRASTAT verildiğini düşünüyorsanız doktorunuzla veya diğer bir sağlık personeli ile temasa geçiniz.

AGGRASTAT’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

AGGRASTAT Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Dozaj programı durumunuza ve tedaviye verdiğiniz yanıta göre doktorunuz tarafından ayarlanacaktır

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

AGGRASTAT Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Tedavinizi doktorunuza danışmadan sonlandırmayınız.

AGGRASTAT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AGGRASTAT Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer:

• İlacın etkin maddesi (tirofiban) veya içerdiği maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa,

• İç kanamanız varsa veya son 30 gün içinde iç kanama yaşadıysanız,

• İntrakranyal (kafatası içerisinde) kanama, intrakraniyal (kafatası içerisinde) tümör, bir kan damarında bozukluk (malformasyon) veya anevrizma (damar genişlemesi) yaşadıysanız,

• Kontrol altına alınamayan ciddi yüksek tansiyonunuz varsa (malign hipertansiyon),

• Kan trombosit sayınız düşükse (trombositopeni) veya kanınızın pıhtılaşmasıyla ilgili sorunlarınız varsa,

• Daha önce AGGRASTAT veya aynı gruptan başka bir ilaç tedavisi alırken sizde trombositopeni (trombosit sayısının azalması) geliştiyse,

• Son 30 gün içinde inme yaşadıysanız veya herhangi bir hemorajik (kanamalı) inme geçmişiniz varsa,

• Son 6 hafta içinde ciddi bir yaralanma veya önemli bir cerrahi operasyon geçirdiyseniz,

• Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz varsa,

AGGRASTAT Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer:

• Kalp masajı (kardiyopulmoner resüsitasyon), son 2 hafta içinde böbrek taşlarını kırma veya biyopsi alınması işlemi geçirdiyseniz,

• > 6 hafta ancak < Son 3 ay içinde ciddi yaralanma veya önemli bir ameliyat geçirdiyseniz,

• Son 3 ay içinde mide veya duodenum (ince barsak) ülseri olduysanız,

• Yakın tarihte kanama bozukluğu (son 1 yılda) ; örneğin (gastrointestinal) mide-barsak kanaması veya idrarda ya da dışkıda kan görülmüşse,

• Yakın tarihte omurga veya kuyruk sokumunuza bir prosedür uygulandıysa (spinal/epidural prosedür),

• Kalbe giden ana damar olan aortun açılması (diseksiyonu) öyküsü veya belirtileriniz varsa,

• Kontrol altında olmayan yüksek tansiyonunuz ( hipertansiyon) varsa,

• Kalbinizi saran dokuda iltihap (perikardit) varsa,

• Kan damarlarında iltihap varsa

• Gözün retinasındaki kan damarlarında problemleriniz varsa,

• Kan pıhtılarını önlemeye veya çözmeye yardımcı olan ilaçlarla tedavi alıyorsanız,

• Böbrek sorunlarınız varsa,

• Son 24 saatte köprücük kemiğinizin altına özel bir intravenöz kateter yerleştirildiyse,

• Kalp yetmezliğiniz varsa,

• Kalp yetmezliğine bağlı çok düşük kan basıncınız (kardiyojenik şok) varsa,

• Karaciğer bozukluğunuz varsa,

• Kan hücre sayısı düşüklüğü veya aneminiz varsa,

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

AGGRASTAT İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

AGGRASTAT ile aç ya da tok karnına uygulama yapılabilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Kesin gereklilik olmadıkça AGGRASTAT hamilelikte kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer çocuğunuzu emziriyorsanız lütfen doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz bu ilacı kullanmanızın sizin için uygun olup olmayacağını size söyleyecektir.

Araç ve makina kullanımı

AGGRASTAT’ın araç veya makine kullanma becerisi üzerindeki etkilerine ilişkin veri yoktur.

AGGRASTAT Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürün her 1 ml’lik dozunda 23 mg’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermez.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Genel olarak AGGRASTAT diğer ilaçlarla birlikte kullanılabilir.Ancak bazı ilaçlar birbirlerinin etkisini değiştirebileceğinden, reçetesiz satılan ilaçlar dahil aldığınız diğer ilaçları doktorunuza söylemeniz önemlidir. Kanınızın pıhtılaşmasını önleyen başka ilaçlar (varfarin gibi) alıyorsanız bunu doktorunuza söylemeniz özellikle önemlidir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

AGGRASTAT prospektüsü pdf dosyası bulunmamaktadır. [/su_tab][/su_tabs]
–Arşiv–
–Arşiv–

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.