Afinitor Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Tabletler, beyaz ila sarımsı, kenarı eğimli, çentiksiz uzun tabletlerdir. Her 5 mg’lık tablet, 5 mg everolimus içerir ve bir yüzünde “5”, diğer yüzünde “NVR” yazılıdır.

AFINITOR, ağız yolu ile kullanılan ve everolimus isimli etkin madde içeren, vücuttaki belirli hücrelerin büyümesini engelleyebilen ve kanser tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

Yetişkinlerde kanseri tedavi etmek için kullanılabilir.

AFINITOR, 30, 60 ve 90 tablet içeren blister ambalajlarda takdim edilmektedir.

 • Hastalığı VEGF (Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörüdamar oluşumunu arttıran büyüme faktörü) hedefli tedavi sırasında veya sonrasında progresyon gösteren metastatik böbrek kanseri olan hastaların tedavisinde,
 • Pankreas kaynaklı ileri evre nöroendokrin tümörlerin (NET) tedavisinde,
 • Hormon reseptörü pozitif, HER2/neu reseptörü negatif (kanser hücresinde bulunan ve patoloji raporunuzda yer alan belirteçler) ilerlemiş meme kanserli postmenopozal kadınlarda aromataz inhibitörü (eksemestan) ile kombinasyon halinde, önceki endokrin tedavisinden sonra endikedir.

Böbrek kanserli hastaların tedavisi

AFINITOR’un içindeki etkin madde, kanserin yeni hücreler oluşturmasını durdurur ve kanserli hücrelere giden kan akımını keser. Böylece böbrek kanserinin büyümesi ve yayılması yavaşlar.

Pankreas kaynaklı nöroendokrin tümörlerin tedavisi

Nöroendokrin tümörler vücudun farklı kısımlarında bulunabilecek nadir tümörlerdir. AFINITOR pankreas yerleşimli bu tümörlerin büyümesini kontrol etmek üzere kullanılmaktadır.

Hormon reseptörü pozitif ilerlemiş meme kanserinin tedavisi

Bu tip meme kanserinin gelişimi östrojenler, yani kadın cinsiyet hormonları tarafından uyarılır. Aromataz inhibitörleri (letrozol, anastrozol, eksemestan) östroj en miktarını azaltır ve meme kanserlerinin büyümesini engelleyebilirler. Bir aromataz inhibitörü ile birlikte AFINITOR’un alınması ayrıca meme kanserinin hormonal tedaviye direnç kazanmasını önleyebilir, bunun sonucu olarak da meme kanserlerinin büyümesini azaltabilir ve meme kanseri nükslerini geciktirebilir.

AFINITOR ile ilgili sorunuz varsa veya bu ilacın size neden reçete edildiği konusunda sorunuz varsa, doktorunuza danışınız.

Olası Yan Etkiler Nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi AFINITOR’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa AFINITOR’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Alerjik reaksiyonlar (deri altında ve/veya havayolları veya dilde şişmeyi içeren aşırı duyarlılık reaksiyonları) bildirilmiştir. Şiddetli aleıjik reaksiyonlar acil tıbbi tedavi gerektirir. AFINITOR alımından sonra hırıltı, güç nefes alma, yüz, boyun ve boğazda şişme, döküntü ve kabarıklıklar veya ateş gibi aleıjik reaksiyon düşündüren semptomlar gözlüyorsanız hemen doktorunuza söyleyiniz.
 • Akciğer ve solunum problemleri (çok yaygın): yeni ya da kötüleşen belirtiler; öksürük, göğüs ağrısı, aniden gelişen nefes darlığı ve öksürükle birlikte kan gelmesi gibi. Bu belirtiler, akciğerlerinizde bir ya da daha fazla arter tıkandığında meydana gelen bir durum olan pulmoner embolizm belirtileri olabilir. Doktorunuz AFINITOR tedavisine ara vermeye veya tedaviyi durdurmaya ve bu etkinin tedavisi için başka bir ilaç yazmaya karar verebilir.
 • Bacaklardaki (damarlarda) kan pıhtılaşması.
 • Enfeksiyonlar: göğüs enfeksiyonları, yaygın olarak kan zehirlenmesi olarak bilinen ciddi enfeksiyonlar ve genellikle yalnızca organ nakli yapılan hastalarda görülen, mantar (fungal) enfeksiyonları gibi enfeksiyonlar (ateş, titreme gibi semptomlarla ya da diğer enfeksiyon belirtileriyle birlikte).
 • Böbrek bozuklukları: İdrara çıkış sıklığında değişiklik ya da idrara çıkamamak böbrek yetmezliği belirtileri olabilir ve AFINITOR alan bazı hastalarda gözlenmiştir. Böbrek yetmezliği ciddi olabilir ve yaşamı tehdit edici etkileri olabilir. Doktorunuz AFINITOR ile tedaviniz sırasında böbrek fonksiyonlarınızı takip edecektir.

Çok Yaygın Görülen Yan Etkiler

 • Ağız ülserleri: AFINITOR ağız ülserleri ve yaralarına neden olabilir. Ağızda ağrı veya rahatsızlık hissederseniz veya ağızda açık yaralar olursa doktorunuza haber veriniz. Ağız gargarası veya jeli ile tedaviye gereksiniminiz olabilir. Bazı ağız gargaraları ve jelleri ülserleri daha da kötüleştirebilir. Bu nedenle, doktorunuza danışmadan bu ürünleri kullanmayınız.
 • Kollar, eller, ayaklar, ayak bilekleri veya vücudun diğer bölgelerinde şişlik (ödem bulgulan)
 • Kötü hissetme (bulantı), ishal, iştah kaybı, tat alma bozukluğu
 • Yorgun ve halsiz hissetmek
 • Döküntü, kaşıntı
 • Burun kanamaları (epistaksis)
 • Kandaki kırmızı kan hücreleri sayısında azalma (anemi)
 • Kan şekerinin yükselmesi
 • Kanda kolesterol seviyesinin yükselmesi (hiperkolesterolemi)
 • Ateş, üşüme (enfeksiyona bağlı)
 • Kilo kaybı
 • Baş ağrısı
 • Ateş, öksürük, nefes alma güçlüğü, hırıltı, akciğer iltihabı (pnömoni) belirtileri Yaygın:
 • Avuç içlerinde ve ayak tabanlarında döküntü ve ağrı (el ayak sendromu), kuru cilt, deride pul pul dökülme, tırnakların kırılması ya da tırnaklarda renk değişimi, deride kızarıklık (eritem), kabarcıklar, akne, deri lezyonları, hafif saç dökülmesi
 • Şeker hastalığı (diyabetes mellitus)
 • Kanda fosfat, potasyum ve/veya kalsiyum seviyelerinin düşmesi
 • Lipid adı verilen bir yağ çeşidinin kandaki miktarının artması (hiperlipidemi)
 • Trigliserid adı verilen bir yağ çeşidinin kandaki miktarının artması (hipertrigliseridemi)
 • Bazı karaciğer enzimlerinin miktarında artma (alanin ve aspartat aminotransferaz)
 • Ağız kuruluğu, mide yanması veya hazımsızlık (dispepsi), kusma, yutmada zorluk, ağız içinde ağrı, karın ağrısı
 • Uyku bozukluğu (insomnia)
 • Yüksek kan basıncı (hipertansiyon), kanama (hemoraji) örneğin bağırsak çeperinde
 • Böbrek yetmezliği (idrar çıkışında şiddetli azalma), idrarda protein, böbrek kan testleri sonuçlarında anormal değer (kreatinin artması)
 • Su kaybı (dehidratasyon)
 • Gözde kaşıntılı akıntı, kızarıklık ve şişme
 • Öksürük, nefes darlığı (dispne)
 • Eklem ağrısı
 • Düşük beyaz kan hücresi (lökopeni, lenfopeni, nötropeni) belirtisi olarak enfeksiyonlara bağlı ateş, boğaz ağrısı ya da ağız ülserleri
 • Kanda bulunan ve kan pıhtılaşmasına yardımcı olan hücrelerin sayısında azalma (trombositopeni)
 • Adet düzensizliği
 • Ateş
 • Ağız, mide ve barsak iç yüzeyinde enflamasyon Yaygın olmayan:
 • Ateş, deri döküntüsü, eklem ağrısı ve enflamasyon; bunların yanı sıra yorgunluk, iştahsızlık, bulantı, sarılık, sağ üst karın bölgesinde ağrı, açık renkli dışkılama, koyu renkli idrar (hepatit B reaktivasyonu belirtileri olabilir)
 • Tat duyusu kaybı (aguzi)
 • Kalp yetmezliği belirtileri (nefes darlığı, yatarken nefes almakta güçlük, ayaklar ve bacaklarda şişlik)
 • Bacaktaki bir kan damarının (ven) tıkanıklığı (derin ven trombozu). Bacaklardan birinde, genellikle baldırda şişme ve/veya ağrı, etkilenen bölgede kızarıklık ve ciltte ısınma görülebilir.
 • Pulmoner embolizm (ani başlangıçlı nefes darlığı, göğüs ağrısı, kanlı öksürük gibi belirtilerle seyredebilen, akciğer kan damarlarının tıkanması)
 • İdrar çıkışında çok şiddetli azalma, bacaklarda şişme, konfüzyon, bel ağrısı (ani böbrek yetmezliği belirtileridir)
 • Deri döküntüsü, kaşıntı, solunum veya yutkunma güçlüğü, baş dönmesi (aşırı duyarlılık olarak da bilinen ciddi alerjik reaksiyon belirtileri)
 • Güçsüzlük, spontan kanama veya çürüme; ateş, üşüme, boğaz ağrısı veya ağız ülseri gibi belirtilerle seyreden, sık görülen enfeksiyonlar (pansitopeni olarak da bilinen kan hücresi düzeyi düşüklüğü belirtisi)
 • Gözde pembeleşme ya da kızarma (konjunktivit)
 • Periyotların görülmemesi (amenore) gibi menstrüasyon bozuklukları (Adet görememe durumu)
 • Gündüz daha sık idrara çıkma
 • Göğüs ağrısı
 • Baş, boyun ve göğüs bölgesinde kızarıklık ve sıcak basması
 • Kanlı öksürük (hemoptizi)

Seyrek Görülen Yan Etkiler

 • Nefes darlığı veya hızlı soluma (akut solunum sıkıntısı sendromu)
 • Saf kırmızı hücre aplazisi olarak bilinen bir kansızlık (anemi) tipi
 • Yara iyileşmesi ile ilgili problemler
 • Yüzde, gözlerin çevresinde, ağızda, ağız içinde ve/veya boğazda ve bunların yanı sıra dilde şişme ve soluk alıp verme ya da yutkunmada güçlük (anjiyoödem olarak da bilinir), bunlar bir alerjik reaksiyonun belirtileri olabilir

AFINITOR kullanan bazı hastalarda Hepatit B’nin tekrar aktif olduğu gözlenmiştir. AFINITOR tedavisi sırasında Hepatit B belirtileri gösteriyorsanız doktorunuza danışınız: ilk belirtiler ateş, deri döküntüsü, eklem ağrısı ve iltihabı (enflamasyon) içerebilir. Diğer belirtiler yorgunluk, iştah kaybı, bulantı, sarılık (cildin sarılaşması) ve üst sağ karın bölgesinde ağrıyı içerebilir. Renksiz dışkı veya koyu idrar da hepatit (karaciğer iltihabı) belirtileri olabilir.

AFINITOR kullanan bazı bayan hastalarda adet periyodlarında düzensizlik (adet görülmemesi) görülmüştür.

AFINITOR Nasıl Kullanılır ?

Genellikle kullanılan AFINITOR dozu günde bir defa 10 mg’dır.

Doktorunuzun talimatlarını dikkatli bir şekilde takip ediniz. Doktorunuzun size söylediğinden daha fazla ilaç almayınız. Doktorunuz size tam olarak kaç tablet alacağınızı söyleyecektir.

AFINITOR’a bağlı belli yan etkiler gelişirse (Örneğin akciğer ve solunum problemleri, ağız ülserleri), doktorunuzun almanız gereken AFINITOR miktarını azaltması, tedaviye ara vermesi veya tedaviyi durdurması gerekebilir.

Doktorunuzun size söylediği süre boyunca AFINITOR’u kullanmaya devam ediniz.

AFINITOR tabletler günde bir defa ağızdan alınır. Tabletleri bütün olarak bir bardak su ile yutunuz.

Tabletleri yutamazsanız, bir bardak suyla karıştırabilirsiniz:

 1. Bir bardak suya (yaklaşık 30 mL içeren gereken tabletleri koyun
 2. Tabletler parçalanana kadar nazikçe karıştırın ve derhal için
 3. Bardağı aynı miktarda su ile (yaklaşık 30 mL) çalkalayın ve AFINITOR dozunun tamamını almanızı sağlamak üzere hepsini için.

Tabletleri çiğnemeyiniz veya parçalamayınız.

Tabletleri, aç karnına veya yemeklerle birlikte tercihen sabah ve her gün aynı zamanda ve aynı şekilde alınız. (“AFINITOR’un yiyecek ve içecek ile kullanılması” bölümüne bakınız).

İlacınızı zamanında almayı unutmayınız.

Tedaviniz sırasında düzenli kan testleri yapılacaktır. Bunlar, vücudunuzdaki kan hücrelerinin (beyaz kan hücreleri, kırmızı kan hücreleri ve kan pulcukları (pıhtılaşmayı sağlayan kan hücreleri) miktarını takip edecek ve AFINITOR’un bu hücreler üzerinde istenmeyen bir etkisi olup olmadığı anlaşılacaktır. Böbrek fonksiyonunuzu (kreatinin, kan üre azotu veya idrarda protein düzeyi) ve karaciğer fonksiyonunuzu (transaminazların düzeyleri), kan şekeri düzeyinizi ve kolesterol seviyenizi takip etmek için de kan testleri yapılacaktır. Çünkü bunlar da AFINITOR tarafından etkilenebilir.

Çocuklarda Kullanımı

AFINITOR, çocuklar ve adolesanlarda (18 yaş altı) kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda Kullanımı

Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek yetmezliği/Karaciğer yetmezliği

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmemektedir.

Orta şiddette karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz 5 mg’a indirilmelidir. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda AFINITOR kullanılması önerilmemektedir.

Doktorunuz AFINITOR ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir. Tedaviyi erken kesmeyiniz, çünkü istenen sonucu alamazsınız.

Eğer AFINITOR’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
AFINITOR

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

AFINITOR ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

AFINITOR Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

AFINITOR’u kullanmayı unutursanız, ilacınızı, normalde aldığınız saatten 6 saat sonrasına kadar alabilirsiniz. İlacı kullanmayı unuttuğunuzu, normal saatten 6 saat sonrasında hatırlarsanız, o dozu atlayınız. Ertesi gün tableti normal saatinde alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

AFINITOR İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Tabletleri, ya her zaman aç karnına veya her zaman yemeklerle birlikte her gün aynı saatte, günde bir kere alınız.

Bu ilacı alırken greyfurt, tropikal yıldız meyvası ve turunç (Seville orange) yemeyiniz veya bu meyvaların suyunu içmeyiniz. Kanınızdaki AFINITOR miktarını artırabilir (muhtemelen bu ilacın kandaki miktarını zararlı düzeye yükseltebilir).

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

AFINITOR’un, hamilelik esnasında kullanılması önerilmez. Hamile iseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız, hamilelik esnasında AFINITOR kullanmanın potansiyel riskini doktorunuzla konuşunuz. AFINITOR doğmamış bebeklere zarar verebilir.

Hamile kalma potansiyeline sahip kadınlar, AFINITOR tedavisi esnasında ve tedavi kesildikten sonra 8 hafta süre ile oldukça etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmalıdır. Hamile kalmış olabileceğinizi düşünüyorsanız, AFINITOR’a devam etmeden önce doktorunuza danışınız.

AFINITOR’un erkeklerin ve kadınların üreme yeteneği üzerinde bir etkisi olabilir. Çocuk sahibi olmak isteyen erkek hastalar doktoruna danışmalıdır.

AFINITOR kullanan bazı bayan hastalarda adet periyodlarında düzensizlik (adet görülmemesi sekonder amenore) görülmüştür.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

AFINITOR tedavisi esnasında emzirme önerilmez. AFINITOR, emzirilen bebeklere zarar verebilir. Emziriyorsanız doktorunuza söyleyiniz.
Araç ve makina kullanımı
Genellikle yorgunluk (yorgunluk çok sık görülen bir yan etkidir) ve baş dönmesi hissediyorsanız, araç ve makine kullanırken dikkatli olmalısınız.

AFINITOR Etken Maddesi Nedir?

AFINITOR, süt şekeri (laktoz) adı verilen bir madde içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlerin sindirimi ile ilgili bir probleminiz olduğu söylenmişse bu ilacı kullanmadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

AFINITOR diğer bazı ilaçlarla etkileşime girebilir. AFINITOR’un dozunu değiştirmek gerekli olabilir.

Aşağıdaki ilaçlar AFINITOR ile birlikte kullanıldığında bu ilacın yan etki riskini artırabilir:

 • Mantar hastalıklarını tedavi eden ilaçlar (ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, flukonazol veya mantar hastalıklarını tedavi eden diğer ilaçlar).
 • Bakteriyel enfeksiyonları tedavi eden ilaçlar (klaritromisin, telitromisin veya eritromisin gibi antibiyotikler).
 • Ritonavir, efavirenz ve nevirapin gibi AIDS’i (HIV) tedavi etmek için kullanılan bazı ilaçlar.
 • Kalp hastalıkları veya yüksek kan basıncını tedavi etmek için kullanılan bazı ilaçlar (verapamil ve diltiazem).
 • Kalp atışınızı düzenlemeye yardımcı olmak üzere kullanılan dronedaron.
 • Vücudun organ nakillerini reddetmesini önlemek üzere kullanılan siklosporin.
 • Anormal hücrelerin büyümesini inhibe etmede kullanılan imatinib.
 • Yüksek kan basıncı ya da diğer kardiyovasküler problemleri tedavi etmek için kullanılan anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri (ramipril gibi).

Aşağıdakiler AFINITOR’un etkinliğini azaltabilir

 • Rifampisin (tüberküloz tedavisinde kullanılır)
 • Sarı kantaron (St. John otu) depresyon ve diğer hastalıkları tedavi etmek için kullanılan bitkisel bir ürün (Hypericum Perforatum olarak da bilinir).
 • İltihabi durumlar veya bağışıklık sistemi problemleri dahil çok çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan bir kortikosteroid olan deksametazon.
 • Nöbetleri veya kasılmaları durduran ilaçlar (fenitoin, karbamazepin, fenobarbital gibi antiepileptikler).

Bu ilaçlar, AFINITOR ile tedaviniz esnasında kullanılmamalıdır. Bunlardan herhangi birisini kullanıyorsanız, doktorunuz, AFINITORTa birlikte verilen bazı ilaçlara bağlı ek yan etkileri önlemek için size farklı bir ilaç reçete edebilir.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.