Addamel Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Addamel N, vücut için gerekli olan eser elementleri içeren, damardan kullanılmak üzere hazırlanmış, steril çözeltidir

Addamel N; berrak hemen hemen renksiz çözelti içeren 10 ml’lik 20 adet plastik ampul içeren kutulardadır.

Addamel N yetişkinlerin damar yoluyla beslenmesinde eser element gereksinimini karşılamak üzere tamamlayıcı olarak kullanılır.

Addamel Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar için geçerli olduğu gibi Addamel N’nin içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Addamel N içeriğinde bulunan eser elementlere ait herhangi bir yan etki bildirilmemiştir.

Addamel Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Yetişkinlerde kullanımı: Addamel N ’nin bazal gereksinimi orta derecede artmış hastalarda günlük dozu 10 ml (1 ampul)’dir.

Damar yoluyla verilir.

Addamel N seyreltilmeden verilmemelidir.

Çocuklarda Addamel Kullanımı

15 kg ve üstündeki çocuklarda tavsiye edilen doz kg başına günde 0,1 ml Addamel N’dir.

Yaşlılarda Addamel Kullanımı

Özel bir doz ayarlaması gerekmemektedir.

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Addamel N, eser elementlerin atılımının belirgin biçimde azalabileceği karaciğer ve/veya böbrek bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Addamel N, biyokimyasal veya klinik olarak karaciğer yetmezliği belirtisi olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

Eğer Addamel N’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Addamel N’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Addamel Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Addamel N kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Addamel N Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Safra yollarının tam tıkanması

Addamel N’in etkin maddelerinden ya da yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık durumları

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Addamel N İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Addamel Kullanılır mı?

Bu ürünle ilgili, hamilelik sırasında klinik araştırmalar ve hayvanlarda üreme çalışmaları gerçekleştirilmemiştir. Buna rağmen, hamile bir kadımn eser elementlere olan gereksinimi, hamile olmayan kadınlarla karşılaştmldığında aymdır veya hatta hafifçe artmıştır. Addamel N hamilelik sırasında kullanılacağı zaman yarar/risk durumu değerlendirildikten sonra karar verilmelidir.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Addamel  Kullanılabilir mi?

Addamel N’in emzirme döneminde kullanımından önce risk/yarar ilişkisi dikkate alınmalıdır.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makina kullanımı

Herhangi bir olumsuz etkiye rastlanılmamıştır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Addamel Kullanılır mı?

Diğer ilaçlarla etkileşim görülmemiştir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.