Adacel Polio Ne Aşısıdır?

Adacel Polio bir aşıdır. Aşılar, enfeksiyon hastalıklarına karşı korunmada kullanılır. Aşılar, hedeflenen hastalıklara neden olan bakterilere ve virüslere karşı vücudun kendi korumasını geliştirmesini sağlamak suretiyle etki gösterirler.

Adacel Polio, 2 adet ayrı iğnesi bulunan, iğnesiz bir kullanıma hazır enjektörde tek doz (0,5 mL) olarak sunulmaktadır.

Bu aşı üç yaşından itibaren çocuklarda, ergenlerde ve yetişkinlerde difteri, tetanoz, boğmaca (pertusis) ve çocuk felcine (polio) karşı korunmayı desteklemek üzere kullanılmaktadır. İlk aşılama için kullanılmaz.

Adacel Polio sizi yalnızca aşının üretiminde kullanılan bakterilerin veya virüslerin neden olduğu hastalıklara karşı koruyacaktır. Siz veya çocuğunuz diğer bakteriler veya virüslerin neden olduğu benzer hastalıklara yine de yakalanabilirsiniz.

Adacel Polio hiçbir canlı bakteri veya virüs içermediğinden sizi koruduğu enfeksiyonların hiçbirine neden olamaz.

Hiçbir aşının, aşılanan her insanda bir yaşam boyu tam bir koruma sağlayamayabileceğini unutmayınız.

Adacel Polio Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Adacel Polio’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Herhangi bir aşının uygulanmasından sonra çok seyrek görülen ciddi alerjik reaksiyonlar:

 • Nefes alma güçlüğü
 • Dilde veya dudaklarda morarma
 • Döküntü
 • Yüzde veya boğazda şişme
 • Baş dönmesi veya yığılmaya neden olan düşük kan basıncı.

Yukarıda sıralanan bu belirtiler genellikle enjeksiyonun verilmesinin hemen ardından ve hatta yapıldığı anda bile çok hızlı bir şekilde gelişebilir.

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler seyrek olarak görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

Aşağıda yer alan yan etkiler belli yaş grupları üzerinde yürütülen klinik çalışmalar sırasında gözlemlenmiştir.

11 yaş ve üzerindeki kişilerde:

 • Ergenlerde yetişkinlere göre biraz daha fazla yan etki olması muhtemeldir. Yan etkilerin çoğu aşılanmayı izleyen ilk 3 gün içinde ortaya çıkmaktadır.

Çok Yaygın Yan Etkiler

 • Aşının enjekte edildiği bölgede ağrı
 • Şişme
 • Kızarıklık
 • Baş ağrısı
 • Bulantı
 • Eklemlerde ağrı veya şişlik
 • Kas ağrısı
 • Güçsüzlük
 • Ürperme
 • Yaygın:
 • Kusma
 • İshal
 • Ateş (38,0o C veya üzerinde bir ateş).

5 ila 6 yaşındaki çocuklarda: Çok yaygın:

 • Aşının enjekte edildiği bölgede ağrı ve şişme
 • Halsizlik
 • Yaygın:
 • Aşının enjekte edildiği bölgede kızarıklık ve kaşıntı
 • Ateş (38,0o C veya üzerinde bir ateş)

Yaygın Olmayan Yan Etkiler

 • İshal
 • Kusma
 • 3 ila 5 yaşındaki çocuklarda: Çok yaygın:
 • Aşının enjekte edildiği bölgede ağrı, şişme ve kızarıklık
 • Halsizlik
 • Ateş (37,5o C veya üzerinde bir ateş)
 • Huysuzluk Yaygın:
 • Aşının enjekte edildiği bölgede morarma ve deri enflamasyonu
 • Bulantı
 • Kusma
 • İshal
 • Döküntü

Aşağıda sıralanan yan etkiler Adacel Polio’nun kullanımı sırasında çok seyrek olarak bildirilmiştir. Ancak bunların kesin sıklıkları tam olarak hesaplanamamaktadır.

 • Lenf düğümü hastalıkları
 • Nöbetler (konvülziyonlar)
 • Bayılma
 • Aşılanan kolda ağrı
 • Kolda yaygın şişme (sıklıkla kızarıklık ve bazen de su toplamış kabarcıklar eşliğinde)
 • Kendini hasta hissetme
 • Ciltte solgunluk
 • Aşının enjekte edildiği bölgede sert bir kitle (indürasyon)
 • Alerjik / ciddi alerjik reaksiyonlar

Potansiyel Yan Etkiler

Diğer Tetanoz aşılarıyla ilgili yukarıda listelenmemiş başka yan etkiler bildirilmiştir ve bunlar Adacel Polio’nun da potansiyel yan etkileri arasında olabilir.

 • Koldaki sinirlerin enflamasyonu (brakiyal nevrit)
 • Vücudun bir kısmında veya tamamında felç (GuillainBarre sendromu)

Adacel Polio Nasıl Kullanılır?

Adacel Polio, en az 3 yaşındaki çocuklar, ergenler veya yetişkinler içindir. 3 yaşın altındaki çocuklar için uygun değildir.

Tüm yaş gruplarına 0,5 mL’lik tek bir doz uygulanır.

Doktorunuz Adacel Polio’nun siz veya çocuğunuz için uygun olup olmadığına:

 • Geçmişte hangi aşılar verildiği
 • Geçmişte benzer aşıların kaç dozu verildiği ve en son dozun ne zaman verildiğini göz önüne alarak karar verecektir

Adacel Polio almadan önce sizin veya çocuğunuzun difteri, tetanoz ve çocuk felci aşılarının ilk aşılamalarını tam olarak almış olması gerekmektedir.

Eğer siz veya çocuğunuz boğmaca aşılarının ilk aşılamalarını tam olarak almamış olsanız bile Adacel Polio almanız güvenlidir. Ancak bu aşının size sağlayacağı koruma daha önceden boğmaca aşısı alan kişilerdeki kadar iyi olmayabilir.

Aşılamalar arasında sizin veya çocuğunuzun ne kadar beklemesi gerektiğine doktorunuz karar verecektir. Dozlar arasındaki zaman tavsiye edilenden fazla ise bile, siz veya çocuğunuz hala aşı olabilirsiniz.

Doktorunuz veya eğitimli sağlık personeli aşıyı sizin veya çocuğunuzun üst kolunun dış kısmındaki kasa (deltoid kasına) yapacaktır.

Doktorunuz veya eğitimli sağlık personeli bu aşıyı kan damarına, kalçaya veya deriye uygulamayacaktır. Kan pıhtılaşması bozukluklarına karşı deri altına uygulanmasına karar verilebilir. Ancak bu durum deri altında şişkinliği de içeren daha fazla lokal yan etkiler ile sonuçlanabilir.

Ürünün kullanımı ile ilgili daha fazla sorunuz varsa doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Ayrı olarak sunulan iğne, kullanıma hazır enjektöre 90 derece döndürülmek suretiyle sıkı bir şekilde takılmalıdır.

Bu aşının normal görünümü saklama sırasında tortulanabilen bulanık beyaz bir katı-sıvı karışımı (süspansiyon) şeklindedir. Aşıyı uygulayacak kişi uygulama öncesinde homojen bir süspansiyon elde etmek üzere kullanıma hazır enjektörü iyice çalkalamalıdır. Aşıyı uygulayacak kişiler ayrıca uygulama öncesinde içinde yabancı maddeler ve/veya renk değişikliği olup olmadığına ilişkin olarak aşıyı görsel olarak incelemelidirler ve böyle bir durum varsa imha etmelidirler.

Adacel Polio en az üç yaşındaki çocuklar, ergenler ve yetişkinler içindir. Bu aşı üç yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.

Adacel Polio Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer siz veya çocuğunuz:

Aşağıdakilerden herhangi birine aşırı duyarlıysanız (alerjikseniz) veya ciddi bir alerjik reaksiyon (anafilaksi) yaşamışsanız:

Bu aşının içerdiği etkin maddelere,

Aşının içeriğindeki yardımcı maddelerden herhangi birine,

Üretim sırasından aşıda çok az miktarlarda kalabilecek kalıntı bileşenlerden (formaldehit, glutaraldehit, streptomisin, neomisin ve polimiksin B) birine,

Beyni etkileyen şiddetli ilerleyen bir hastalığınız varsa,

Siz veya çocuğunuz aşılama sırasında ateşli veya ateşsiz akut bir hastalık geçiriyorsanız.

Bu durumda aşılama siz veya çocuğunuz iyileşene kadar ertelenmelidir. Ateşsiz hafif bir

hastalık genelde aşının ertelenmesi için bir neden değildir. Size veya çocuğunuza

Adacel Polio yapılıp yapılmamasına doktorunuz karar verecektir.

Adacel Polio Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer sizin ve çocuğunuzun:

Kolayca morarmaya neden olan veya küçük kesiklerden sonra uzun süreli kanama (mesela pıhıtlaşma yeteneğinin yokluğu (hemofili) veya trombosit-kan pulcuğu sayısında azalma (trombositopeni) veya kan pıhtılaşmasını azaltan ilaçlarla tedavi gibi nedenlerden dolayı) gibi bir durumu varsa,

Tetanoz içeren bir aşının daha önceki bir dozu sonrasında vücudun tamamında veya bir kısmında geçici olarak hareket ve his kaybı (Guillain-Barre sendromu) veya hareket kaybı, ağrı ile kolda ve omuzda uyuşma (brakiyal nevrit) vakası yaşadıysa,

Son 5 yıl içerisinde tetanoz ve difteri aşısının bir tekrar dozunu aldıysanız. Size veya çocuğunuza daha fazla enjeksiyon yapılıp yapılamayacağına,

Tıbbi tedavi (yani steroidler, kemoterapi veya radyoterapi), insan immün yetmezlik virüsü (HIV) enfeksiyonu, veya diğer başka hastalıklara bağlı olarak bağışıklık sistemi zayıflamışsa, doktorunuz Adacel Polio yapılıp yapılmamasına karar verecektir.

Bu aşı, bağışıklık sistemleriyle ilgili sorun yaşayanları bağışıklık sistemi sağlıklı olanları koruduğu kadar iyi koruyamayabilir. Eğer mümkünse, bu tür hastalıkların veya tedavinin sonuna kadar aşılamanın ertelenmesi tavsiye edilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa siz veya çocuğunuz için geçerliyse, lütfen doktorunuza danışınız.

Adacel Polio İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Enjeksiyon yolu ile uygulandığından bu aşının yiyecek veya içecek ile etkileşimi beklenmemektedir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Adacel Polio Kullanılır mı?

Bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Adacel Polio’nun hamilelik sırasında kullanılması tavsiye edilmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Adacel Polio Kullanılabilir mi?

Herhangi bir ilaç kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer emziriyorsanız, doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz aşılamanın ertelenip ertelenmemesi gerektiği hakkında size bilgi verecektir.

Araç ve makina kullanımı

Aşının araç sürme ve makine kullanımı üzerinde herhangi bir etki meydana getirmesi beklenmemektedir.

Diğer İlaçlar veya Aşılar ile Birlikte Adacel Polio Kullanımı

Adacel Polio herhangi bir canlı bakteri veya virüs içermediğinden dolayı diğer aşılar veya immünoglobülinler ile aynı zamanda fakat farklı enjeksiyon bölgelerinden uygulanabilir. Gerçekleştirilen çalışmalar, Adacel Polio ile Hepatit B aşısının aynı zamanda fakat farklı kollarda kullanılabileceğini göstermiştir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.