Acyl Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Acyl, Herpes simplex virüs (HSV) tip 1 ve 2 virüslere karşı etkili antiviral bir ilaçtır.

Acyl etkin madde olarak asiklovir içerir ve 25 tabletlik blisterlerde sunulmaktadır.

Doktorunuza danışmadan ilacınızı kullanmayı bırakmayınız.

Acyl Yan Etkileri Nelerdir?

Aşağıdakilerden biri olursa Acyl’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Baş ağrısı, sersemlik
 • Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı
 • Kaşıntı, döküntü
 • Yorgunluk, ateş

Yaygın Olmayan Yan Etkiler

 • Kurdeşen
 • Saç dökülmesinde hızlanma Seyrek görülen yan etkiler
 • Bilirubin ve karaciğer ile ilgili enzimlerde geri dönüşümlü yükselmeler, kan üre ve kreatinin (böbrek fonksiyonlarını izlemek için kullanılan bir madde) yükselmesi

Çok Seyrek Görülen Yan Etkiler

 • Kansızlık, akyuvar sayısında azalma, trombosit-kan pulcuğu sayısında azalma
 • Halüsinasyonlar, psikotik sendromlar, huzursuzluk, zihin karışıklığı
 • Titreme, hareket kontrolündeki zorluğa bağlı yürüme bozukluğu, konuşma veya dil ile ilgili bozukluk, nöbetler, uyku hali, ensefalopati (bir çeşit beyin iltihabı)
 • Hepatit, sarılık
 • Akut böbrek yetmezliği, böbrek ağrısı ve koma

Acyl Nasıl Kullanılır?

Acyl ’in nasıl kullanılacağı hakkında doktorunuzun önerilerine uyun.

Erişkinlerde;

Uçuk tedavisi; Günde 5 kez 200 mg ortalama 4 saatlik aralarla, gece dozu atlanarak, alınmalıdır.

Tedaviye 5 gün devam edilmelidir, ancak şiddetli başlayan enfeksiyonlarda sürenin uzatılması gerekebilir. Ağır bağışıklık yetersizliği olan olgularda (örn. kemik ili ği nakli sonrası) ya da barsaktan emilim bozukluğu olan hastalarda doz iki misline 400 mg’a çıkarılabilir.Uçuğun baskılanması; Bağışıklık sistemi normal hastalarda uçuk enfeksiyonunun baskılanması için 200 mg Acyl yaklaşık 6 saatlik aralarla günde 4 kez alınmalıdır.

Birçok hastada günde iki kez, yaklaşık 12 saatte bir, alınan 400 mg’lık dozlar yeterli olmuştur. Dozun azaltılarak, 200 mg Acyl ’in günde 3 kez 8 saatlik aralarla alınması, hatta günde 2 kez 12 saatlik aralarla alınması da yeterli olabilir.

Uçuktan korunma; 200 mg Acyl günde 4 kez yaklaşık 6 saatte bir uygulanmalıdır. Ağır bağışıklık yetersizliği olan olgularda (örn. kemik iliği nakli sonrası) ya da barsaktan emilim bozukluğu olan hastalarda doz iki misline, 400 mg’a (bir tablet) çıkarılabilir.

Suçiçeği ve zona; 800 mg Acyl günde 5 kez, yaklaşık 4 saat arayla, gece dozu atlanarak alınmalıdır. Tedavi 7 gün sürmelidir.

Ağır bağışıklık yetersizliği olan hastalarda; 800mg Acyl günde 4 kez, yaklaşık olarak 6 saatlik aralıklarla alınmalıdır.

Ağızdan alınır.

Çocuklarda Acyl  Kullanımı

Uçuk tedavisi için ve bağışıklığı yetersiz olanlarda uçuktan korunma için; 2 yaşın üzerindeki çocuklara yetişkin dozu, 2 yaşın altındaki çocuklara da yetişkin dozunun yarısı uygulanmalıdır.

Suçiçeği enfeksiyonlarının tedavisi; 6 yaşın üstündeki çocuklarda günde 4 kez 800 mg (iki tablet) ve 2-6 yaş arasındaki çocuklarda ise günde 4 kez 400 mg Acyl verilmelidir. 2 yaş altındaki çocuklarda günde 4 kez 200 mg Acyl verilebilir. Verilecek doz bu yaşta 20 mg/kg şeklinde (toplam doz günde 800 mg’ı geçmemek üzere) de hesaplanabilir. Tedavi 5 gün süre ile uygulanmalıdır.

İmmun (bağışıklık) yetmezliği olmayan çocukların uçuk veya zona enfeksiyonlarının baskılanmasına yönelik spesifik bir veri bulunmamaktadır. 2 yaş üstündeki ağır immun yetmezliği olan çocuklarda sınırlı veri mevcuttur ve erişkin dozu verilebilir.

Yaşlılarda Acyl  Kullanımı

Eğer yüksek dozda Acyl kullanacaksanız yeteri kadar su almaya dikkat edin. Böbrek bozukluğunuz varsa dozun azaltılmasına özellikle dikkat edilmelidir.

Özel Kullanım Durumları

Ciddi böbrek bozukluğunda; uçuk tedavisinde ve korunmasında, dozun günde 2 kez, yaklaşık 12 saatte bir, 200 mg olarak ayarlanması önerilir. Suçiçeği ve zona enfeksiyonlarının tedavisinde ve ağır immun yetmezliği olan hastaların tedavisinde dozun günde 2 defa, 12 saatte bir, 800mg ve böbrek işlevi az bozulmuş hastalarda günde 3 defa, 8 saatte bir 800mg olarak ayarlanması önerilir. Eğer Acyl ’in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Yanlışlıkla günlerce tekrar eden yüksek doz Acyl aldıysanız sindirim sistemi bozuklukları (bulantı-kusma) ve nörolojik belirtiler (baş ağrısı, zihin karı şıklığı) görülebilir. Hemodiyaliz Acyl ’in kandan atılmasını önemli ölçüde arttırır.

Acyl ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ila konuşunuz.

Acyl Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Acyl Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Acyl’i kullanırken bir alerjik reaksiyon gelişirse (döküntü, bölgesel ağrı veya şişme) ilacı kullanmayı kesin ve doktorunuza söyleyin.

Eğer asiklovir veya valasiklovire (bir çeşit antiviral ilaç) karşı alerjik iseniz bu ilacı kullanmayın.

Acyl Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Böbrek bozukluğunuz varsa aldığınız Acyl dozunun azaltılması gerekmektedir.

Yaşlıysanız (65 yaş üzerinde) böbrek fonksiyonlarınızın azalması muhtemel olduğundan, bu hasta grubuna giriyorsanız doz azaltılmasına ihtiyacınız olabilir.

Yüksek doz kullanıyorsanız yeteri kadar su almaya özen gösteriniz.

Aktif lezyonlarınız (kabartı veya kabarcıklar) varsa virüs bulaştırmama konusunda gerekli önlemleri alınız.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Acyl İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Acyl Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Eğer hamileyseniz veya hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız doktorunuza söyleyin. Acyl hamilelikte sadece size sağlayacağı yarar oluşturabileceği risklerden fazla ise kullanılmalıdır. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Acyl Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız Eğer emzirme döneminde Acyl kullanacaksanız dikkatli olmalısınız.

Araç ve makina kullanımı

Araç veya makine kullanma yeteneğinizi etkilemesi konusunda çalışma yapılmamıştır.

Acyl Etken Maddesi Nedir?

Acyl 200 mg tablet dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Acyl Kullanılır mı?

Önemli bir etkileşimi yoktur. Probenesid (gut hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilaç) ve simetidin (ülser tedavisi için kullanılan bir ilaç) Acyl’in etkisini arttırır. Benzer olarak Acyl, organ nakli yapılmış ve bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda kullanılan yüksek doz mikofenolat mofetil ile birlikte kullanıldığında da etkisi artar. Ancak doz ayarlaması gerekli değildir.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.