Actemra Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Actemra infüzyonluk çözelti konsantresi, 4 ml’lik çözeltide 80 mg tosilizumab (20 mg/mL) içeren, butil kauçuk tıpalı, tek kullanımlık flakon şeklinde bulunmaktadır. Çözelti, berrak ve parlak arası, renksiz veya açık sarı renktedir.

Actemra, 10 mL hacminde 1 ve 4 adet cam flakonlarda kullanıma sunulmaktadır.

Actemra etkin madde olarak, interlökin-6 adı verilen bir tür proteinin (sitokin) etkilerini bloke eden bir monoklonal antikor olan tosilizumabT içerir. Sitokin vücutta iltihaplanmaların oluşmasında rol oynar ve bunun bloke edilmesi bu iltihaplanmaların azalmasına yardımcı olur.

Actemra önceki tedavilerinden fayda görmemiş olan yetişkin hastalarda, vücudun kendi bağışıklık sisteminin oluşturduğu (otoimmün) bir hastalık olan, orta ila şiddetli romatoidartrit tedavisinde kullanılır. Actemra eklemlerdeki ağrı ve şişlik gibi belirtilerin azalmasına yardımcı olur ve ayrıca günlük işlerinizdeki performansınızı artırır. Actemra’nm hastalığınız nedeniyle eklemlerdeki kıkırdak ve kemiklerde oluşan hasarı yavaşlattığı ve günlük aktivitelerinizi yapabilme becerinizi arttırdığı gösterilmiştir.

Actemra genellikle başka bir romatoid artrit ilacı olan metotreksat ile birlikte kullanılır. Ancak doktorunuz metotreksatın uygun olmadığını düşünüyorsa, Actemra’yı tek başına da kullanabilirsiniz.

Actemra ayrıca, bir veya daha fazla eklemde ağrı ve şişmeye ve de hastada ateş ve döküntüye neden olan, enflamatuvar bir hastalık olarak bilinen, sistemik juvenil idiopatik artritli, daha önce ağrı ve enflmasayonu önleyen ilaçlar olan non steroid antienflamatuvar ve tüm vücuda etkili kortikosteroid isimli ürün grubundaki tedavileri kullanmış ancak yeterli yanıt almamış, 2 yaşındaki ve 2 yaşından daha büyük çocukların tedavisinde metotreksat (MTX) ile birlikte kullanılır. Doktorunuz metotreksatın uygun olmadığını düşünüyorsa, çocuğunuzda Actemra’yı tek başına da kullanabilir.

Actemra Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Actemra’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Actemra ile en yaygın görülen yan etkiler öksürük, burun tıkanması, burun akması, boğaz ağrısı ve baş ağrısı gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır.

Aşağıdakilerden biri olursa, Actemra’yı kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

İnfüzyon sırasında veya sonrasında alerjik reaksiyonlar:

 • Nefes almada zorluk veya sersemleme
 • Döküntü, kaşıntı, kurdeşen, dudakların şişmesi

Enfeksiyonlar:

 • Ateş ve titreme
 • Ağız ve deride kabarcıklar
 • Mide ağrısı
 • İnatçı baş ağrılan

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Actemra’ya karşı ciddi aleıjiniz ve enfeksiyonunuz var demektir. Acil tıbbı müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Çok Yaygın Yan Etkiler

 • Öksürük ve üşüme, boğaz ağrısı, baş ağrısı gibi üst solunum yolu enfeksiyonları
 • Kolesterol düzeyinin yükselmesi

Yaygın Yan Etkiler

 • Akciğer enfeksiyonu (pnömoni); tipik belirtileri arasında öksürük, göğüs ağrısı, ateş ve nefes darlığı yer alır.
 • Uçuklar (oral herpes simpleks)
 • Kabarcıklar
 • Vücudun tek tarafında deride su toplamış ağrılı kabartılarla seyreden bir hastalık olan zona (herpes zoster)
 • Ateş ve titreme ile birlikte seyreden cilt enfeksiyonları
 • Beyaz kan hücresi sayısında düşüş (kan testinde ortaya çıkar) (nötropeni, lökopeni)
 • Baş ağrısı, baş dönmesi, yüksek kan basıncı
 • Ağızda ülser, mide ağrısı
 • Karaciğer fonksiyon testlerinde anormallikler (transaminaz adı verilen enzimlerde artış)
 • Bilirubin artışı (kan testinde ortaya çıkar)
 • Döküntü ve kaşıntı, kurdeşen
 • Alt bacaklarda ödem, kilo artışı
 • Öksürük, nefes darlığı
 • Gözde enfeksiyon (konjonktivit)
 • Ciddi aleıjik reaksiyonlar (hipersensitivite)*

Yaygın Olmayan Yan Etkiler

 • Divertikülit (divertikül iltihabıdır. Kalın barsak gibi içi boş organlarda organın içini döşeyen tabakanın dış tabakalardaki zayıf noktalardan dışarı keseleşmesi olayına divertikül denir. Ateş, bulantı, ishal, kabızlık, mide ağrısı ile kendini gösteren bir rahatsızlıktır).
 • Ağızda kırmızı şiş alanlar (iltihaplı)
 • Kanda yağ seviyesinin yükselmesi (trigliseıid)
 • Midede ülser
 • Böbrek taşı
 • Normalden düşük tempoda çalışan tiroid

Çok Seyrek Yan Etkiler

 • Kan testlerinde düşük beyaz, kırmızı kan hücreleri ve kan pulcuğu değerleri
 • Deride ciddi kabarıklıklar ve soyulmaya yol açabilen deri kızarıklığı (Stevens-J ohnsonS endromu)

Çocuklarda ve ergenlerde görülen ilave yan etkiler

Sistemik juvenil idiopatik artrit hastalarında görülen yan etki çeşitleri, üst solunum yolu enfeksiyonu, düşük beyaz kan hücre sayısı, karaciğer fonksiyon testlerinde anormallikler ve ishalin daha sık görülüyor olması dışında, genellikle yukarıda listelenen romatoid artrit hastalarında görülen yan etki çeşitleriyle benzerdir.

Poliartiküler juvenil idiopatik artrit hastalarında görülen yan etki çeşitleri, üst solunum yolu enfeksiyonu, baş ağrısı, mide bulantısı ve düşük beyaz kan hücre sayısının daha sık görülüyor olması dışında, genellikle yukarıda listelenen romatoid artrit hastalarında görülen yan etki çeşitleriyle benzerdir.

Actemra Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Actemra’nın normal dozu vücut ağırlığı başına 8 mg’dır. Vereceğiniz yanıta bağlı olarak, doktorunuz gerekli görürse dozu 4 mg/kg’a düşürüp sonra tekrar 8 mg/kg’a çıkarabilir.

Actemra, 4 haftada bir, serum seti ile damarlarınızdan birine bir saat süreyle verilir.

Çocuklarda ve ergenlerde kullanım

Sistemik Juvenil İdiopatik Artrit Hastaları

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz çocuğunuzun ağırlığına bağlı olarak ilacın dozunu belirleyecek ve uygulayacaktır.

Eğer, ağırlığı 30 kg’ın altındaysa uygulanacak doz vücut ağırlığı başına 12 mg/kg’dır.

Eğer ağırlığı 30 kg ise veya 30 kg’m üzerindeyse uygulanacak doz vücut ağırlığı başına 8 mg/kg’dır. Vücut ağırlığı her uygulama öncesinde ölçülecektir.

Actemra, 2 haftada bir, bir doktor veya hemşire tarafından serum seti ile sistemik juvenil idiopatik artrit hastası çocuğunuzun damarlarından birine bir saat süreyle verilir.

Poliartiküler Juvenil İdiopatik Artrit Hastaları

Doktorunuz çocuğunuzun ağırlığına bağlı olarak ilacın dozunu belirleyecek ve uygulayacaktır.

Eğer ağırlığı 30 kg ise veya 30 kg’ın üzerindeyse uygulanacak doz vücut ağırlığı başına 8 mg/kg’dır.

Eğer ağırlığı 30 kg’ın altındaysa vücut ağırlığı başına 10 mg/kg’dır. Vücut ağırlığı her uygulama öncesinde ölçülecektir.

Actemra, 4 haftada bir, serum seti ile poliartiküler juvenil idiopatik artrit hastası çocuğunuzun damarlarından birine bir saat süreyle verilir.

Böbrek yetmezliği

Hafif böbrek yetmezliğiniz varsa özel bir kullanım söz konusu değildir.

Orta ila ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa Actemra kullanırken dikkatli olunmalıdır.

Karaciğer yetmezliği

Aktif karaciğer hastalığınız veya karaciğer yetmezliğiniz varsa Actemra kullanırken dikkatli olunmalıdır.

Eğer Actemra ’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Actemra bir doktor veya hemşire tarafından verildiğinden, gereğinden fazla alma olasılığınız bulunmamaktadır, ancak yine de bir endişe taşıyorsanız doktorunuzla görüşmelisiniz.

Actemra ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Actemra Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Actemra bir doktor veya hemşire tarafından verildiğinden, doz atlama olasılığınız bulunmamaktadır, ancak yine de bir endişe taşıyorsanız doktorunuzla veya hemşirenizle görüşmelisiniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Actemra Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Tosilizumab veya ilacın içerdiği maddelerin herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız varsa (bkz. Yardımcı maddeler).

Aktif, ciddi bir enfeksiyon geçiriyorsanız.

Actemra Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

İnfüzyon sırasında veya sonrasında; göğüste daralma, hırıltı, şiddetli baş dönmesi veya sersemleme, dudakların şişmesi ve deri döküntüsü gibi alerjik reaksiyonlar yaşarsanız hemen doktorunuza haber veriniz.

Kısa süreli veya uzun süreli herhangi bir türde enfeksiyonunuz varsa veya sık olarak enfeksiyon kapıyorsanız. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen doktorunuza haber veriniz. Actemra vücudunuzun enfeksiyonlara cevap verme kabiliyetini azaltabilir ve mevcut bir enfeksiyonu kötüleştirebilir veya yeni enfeksiyon kapma olasılığınızı artırabilir.

Tüberküloz geçirdiyseniz doktorunuza söylemeniz gerekir. Actemra kullanmadan önce doktorunuz tüberküloz belirtilerini gösterip göstermediğinizi araştırabilir. Devamlı öksürüyorsanız, kilo kaybınız varsa, hafif ateşiniz oluyorsa doktorunuza haber veriniz.

Barsakta ülser (yara) veya divertikülit (barsakta bulunabilen divertiküllerin iltihabı) varsa doktorunuza söylemeniz gerekir. Belirtiler, karın ağrısı ve barsak alışkanlıklarınızda ateşle birlikte seyreden değişiklikler olabilir.

Karaciğer hastalığınız varsa doktorunuza söylemeniz gerekir. Actemra kullanmadan önce doktorunuz karaciğer fonksiyonlannızı incelemek için kan testi yapabilir.

Aşı olmayı planlıyorsanız veya yakın zamanda aşı olduysanız doktorunuza söylemelisiniz. Actemra alırken bazı türdeki aşılar yapılmamalıdır. Tüm hastaların, özellikle çocuklann, Actemra tedavisine başlamadan önce güncel aşılama kılavuzlarına uygun olarak aşılanması önerilmektedir. Actemra tedavisi sırasında belirli aşıların yapılmaması gerekmektedir.

Bir çeşit doku hastalığı olan, belirli kan hücrelerinin harekete geçmesi ve kontrol edilemez şekilde çoğalmasıyla ortaya çıkan, süregelen ateş, karaciğer ve dalak büyümesi, lenf bezlerinin şişerek büyümesi ile beyin ve sinir sisteminde hasar oluşması gibi belirtileri olan makrofaj aktivasyon sendromu adı verilen hastalığınız varsa, doktorunuza söylemeniz gerekir. Doktorunuz Actemra kullanıp kullanmayacağınıza karar verecektir.

Kanser hastasıysanız, doktorunuza söylemeniz gerekir. Doktorunuz Actemra kullanıp kullanmayacağınıza karar verecektir.

Kan basıncınızda ve kolesterol seviyenizde artma gibi kalple ilgili risk faktörleriniz varsa doktorunuza söylemeniz gerekir. Actemra kullanırken bu faktörlerin izlenmesi gerekebilir.

Böbrek fonksiyonlarınızda orta veya ciddi derecede sorunlarınız varsa, doktorunuz sizi gözlem altında tutacaktır.

Actemra uygulamaya başlamadan önce, hastalıklara karşı koruma sağlayan beyaz kan hücresi sayınızda veya pıhtılaşmayı sağlayan kan hücresi sayınızda düşüş, karaciğer enzimlerinde artış olup olmadığına bakmak için doktorunuz size kan testleri yapacaktır.

Eğer kalıcı baş ağrılarınız varsa doktorunuza söyleyiniz.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Çocuklar ve ergenler

Actemra’nm 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.

Actemra İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Actemra kullanırken normal olarak yiyecek ve içecek alabilirsiniz.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Actemra Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Açık bir şekilde gerekli olmadığı sürece Actemra hamilelikte kullanılmamalıdır.

Hamileyseniz, hamile kalma olasılığınız veya niyetiniz varsa bu ilacı almadan doktorunuzla konuşunuz.

Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınların, tedavi süresince ve tedavinin bitiminden 6 ay sonrasına kadar etkili doğum kontrolü uygulamaları gerekmektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme Döneminde Actemra Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız Actemra ile tedaviye başlamadan önce emzirmeyi kesmelisiniz ve doktorunuza danışmaksınız.

Emzirmeye başlamadan önce, Actemra ile son tedavinizin üzerinden en az 3 ay geçmiş olmalıdır.

Actemra’nın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

Araç ve makina kullanımı

Actemra’nm araç veya makine kullanma yeteneği üzerine etkisi hakkında herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Ancak, yaygın bir yan etki olan baş dönmesi şikayetiniz varsa, araç veya makine kullanmamalısınız.

Actemra Etken Maddesi Nedir?

Bu ilacın maksimum dozu olan 1200 mg’da 26.55 mg sodyum bulunmaktadır. Bu sebeple kontrollü sodyum diyetindeyseniz dikkat etmelisiniz. Ama, bu ilacın 1025 mg’lık dozundan düşük olan dozlar, 23 mg’dan daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermediği kabul edilebilir”.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Actemra Kullanılır mı?

Actemra bazı ilaçların çalışma mekanizmasını etkileyebilir ve bu ilaçların dozunun ayarlanması gerekebilir. Aşağıdaki etkin maddeleri içeren ilaçlan kullanıyorsanız veya hasta çocuğunuz kullanıyorsa doktorunuza söylemeniz gerekir:

 • Atorvastatin, kolesterol seviyesini düşürmek için kullanılır.
 • Kalsiyum kanal blokörleri (örn. amlodipin), kan basıncını düşürmek için kullanılır.
 • Teofilin, astım tedavisinde kullanılır.
 • Warfarin veya fenprokumon, kanın pıhtılaşmasını önlemek için kullanılır.
 • Fenitoin, kas kasılmalannı ve hastalık nöbetlerini tedavi etmek için kullanılır.
 • Siklosporin, organ nakli sırasında bağışıklık sisteminizin baskılanması için kullanılır.
 • Benzodiazepinler (öm. temazepam), kaygı durumlarının tedavisinde kullanılır.

Actemra’nm romatoid artrit, poliartiküler juvenil idiopatik artrit veya sistemik juvenil idiopatik artrit tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar ile kullanılması, yetersiz klinik deneyim nedeniyle tavsiye edilmemektedir.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.