Act Hib Aşısı İçeriği

Act Hib, tek dozluk kutuda, flakonda toz ve çözücü olarak (0,5 mL) kullanıma hazır şırınga içinde enjeksiyonluk çözelti olarak sunulmaktadır.

Bu aşı, 2 aylıktan itibaren bebeklerde, Hemofilus influenza tip b’nin neden olduğu hastalıkların (beyin zarının iltihabı (menenjit), hastalık yapan mikroorganizmaların kana geçmesi (septisemi), deri alt dokusunun iltihabı (selülit), eklem iltihabı (artrit), gırtlak kapağı iltihabı (epiglotit)) önlenmesinde etkilidir.

Bu aşı Hemofilus influenza tip b dışındaki diğer Hemofilus influenza tiplerinin neden olduğu enfeksiyonlara ya da diğer mikroorganizmaların neden olduğu menenjitlere karşı koruma sağlamaz.

Bu aşı içeriğinde bulunan Tetanoz proteini hiçbir durumda rutin Tetanoz aşılamasının yerine geçmez.

Act Hib Nasıl Kullanılır?

Her durumda, doktorunuzun yazdığı reçeteye tam olarak uyunuz.

6 aydan küçük bebeklerde: Birer veya ikişer ay arayla 0,5 mL’lik 3 ardışık doz uygulamasını takiben üçüncü dozdan 1 yıl sonra bir tekrar (rapel) dozu (0,5 mL) uygulanır.

6 -12 ay arası bebeklerde: Bir ay arayla 0,5 mL’lik 2 doz, daha sonra bebek 18 aylık olunca bir tekrar (rapel) doz (0,5 mL) uygulanır.

1 5 yaş arasındaki çocuklarda: 0,5 mL’lik tek doz uygulanır.

Temas yoluyla bulaşma durumunda: Yaygın (invaziv) bir Hemofilus influenza tip b hastalığı vakası ile temas durumunda (aile veya çocuk sağlığı), aşılama temasa maruz kalan çocuğun yaşına uygun aşı programına göre gerçekleştirilmelidir.

Hastalığı bulaştıran kişi (indeks vaka) de ayrıca aşılanmalıdır.

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak aşınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Toz haldeki Act Hib’i, enjektör içindeki çözücüyle veya adsorbe difteri, tetanoz, boğmaca aşısı ya da adsorbe difteri, tetanoz, boğmaca ve inaktive çocuk felci aşısı ile sulandırınız.

Aşının tam etkisinin oluşabilmesi için enjektörü kullanmadan önce, toz tamamen çözününceye kadar “iyice” çalkalayınız.

Adsorbe difteri, tetanoz, boğmaca aşısı veya adsorbe difteri, tetanoz, boğmaca ve inaktive çocuk felci aşısı ile sulandırıldıktan sonra süspansiyonun bulanık, beyazımsı görünümü normaldir.

Aşı sulandırıldıktan hemen sonra uygulanmalıdır.

Tercihen kas içine (intramusküler) veya derin cilt altına (subkütan) uygulanır.

Tavsiye edilen enjeksiyon bölgesi 1 yaş altında uyluğun ön yan kısmı (antero-lateral bölgesi orta üçüncü kesim), daha büyük çocuklarda ise omuzdur (deltoid bölge).

Damar içine (intravasküler) enjekte etmeyiniz.

Eğer Act Hib’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Act Hib Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

Takip eden dozların, yeni uygulama zamanı için, randevularınız hakkında doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.

Act Hib Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Act Hib ile tedavi sonlandırıldığında herhangi bir olumsuz etki beklenmemektedir.

Act Hib Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer çocuğunuzda:

Aşının bileşenlerinden birine, özellikle tetanoz proteinine karşı bilinen alerji varsa,

Konjuge Hemofilus influenza tib b aşısının daha önceki bir uygulamasından sonra alerji görüldüyse aşı yapılmamalıdır.

Act Hib Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Ateşli veya akut hastalık durumu varsa,

Bağışıklık sistemini baskılayıcı tedavi (örneğin: kortikosteroid ilaç alımı) veya bağışıklık yetmezliği, aşıya verilen bağışıklık cevabında bir azalmaya neden olabilir.

Bu aşı hiçbir zaman damar içi (intravasküler) yoldan uygulanmamalıdır. İğnenin kan damarına girmediğinden emin olunmalıdır.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa çocuğunuz için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Act Hib Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürün her dozunda 23 mg’dan daha az sodyum içerir. Sodyuma bağlı herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Act Hib Kullanılır mı?

Act Hib, tavsiye edilen diğer aşılarla (difteri, tetanoz, boğmaca, çocuk felci, kızamık, kabakulak, ve kızamıkçık) ile birlikte eşzamanlı olarak iki farklı enjeksiyon bölgesi kullanmak kaydıyla uygulanabilir.

Bağışıklık sistemini baskılayıcı tedavi (kortikoterapi, antimitotik kemoterapi vs.) altındaki çocuklarda ise aşılama tedavinin sonuna kadar ertelenmelidir.

Act Hib Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Act Hib’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Çocukluk çağı bağışıklama programlarına, Dünya Sağlık Örgütü ve Ulusal Bağışıklama Programı tavsiyelerine uygun olarak Act Hib nadiren tek başına uygulanmaktadır. Genelde difteri, tetanoz ve boğmaca (tam hücreli veya aselüler) antijenleri içeren aşılar gibi eşzamanlı uygulanabilen aşılarla birlikte verilmektedir.

Bu nedenle Act Hib’in yan etkileri genellikle bu aşılarla birlikte uygulanmasını yansıtmaktadır.

Genel hastalıklar ve enjeksiyon bölgesinde görülen yan etkiler

Yaygın Yan Etkiler

 • Ağrı,
 • Kızarıklık, Şişlik,
 • Anormal veya kontrol edilemeyen ağlama .
 • Huysuzluk.
 • Ateş
 • İltihap (inflamasyon), Sertlik, katılaşma (endürasyon).

Ruhsatlandırma sonrası yan etki bildirimleri. Dünya çapında birkaç milyon dozluk yaygın kullanımından sonra gerçekleştirilen kullanım sonrası, aşıyla geçici ilgisi olan diğer reaksiyonlar bildirilmiştir.

Aşağıda sıralanan istenmeyen etkilerden hiçbiri % 0,01’den (çok seyrek) daha yüksek bir sıklıkla bildirilmemiştir. Görülme sıklıkları kendiliğinden bildirim oranlarına dayandırılmıştır ve aynı süre içinde dağıtılan doz sayısı ve bildirim sayısı üzerinden hesaplanmıştır.

Genel hastalıklar ve enjeksiyon bölgesinde görülen yan etkiler

Seyrek Yan Etkiler

 • Aşağı uzuvlarda aşılamadan sonraki ilk saatlerde ortaya çıkan ve herhangi bir ikincil etki bırakmaksızın kendiliğinden hızla iyileşen cildin mavimsi bir renk alması ile birlikte kabartı (siyanozlu ödem), veya küçük bölgeler şeklinde cilt altı kanması (geçici purpura). Bu reaksiyonlara kalp-solunum belirtileri eşlik etmemektedir. Söz konusu bu reaksiyonlar çoğunlukla Act Hib aşısının diğer aşılarla (difteri, tetanoz ve boğmaca antijenleri içeren aşılar gibi) birlikte kombinasyon halinde uygulandığı durumlarda bildirilmiştir.
 • Bağışıklık sistemi hastalıkları
 • Aşırı duyarlılık reaksiyonları.
 • Sinir sistemi hastalıkları
 • Ateşli veya ateş siz nöbetler (konvülziyonlar).
 • Deri ve derin cilt altı doku hastalıkları
 • Çok seyrek:
 • Kaşıntılı kırmızımsı veya beyaz kabartılar (ürtiker),
 • Döküntü,
 • Kaşıntı.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.