Acsera Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Acsera, Androctonus crassicauda cinsi akrep zehrine (venomuna) karşın immünoglobulin F(ab’)2 fragmanları (At Kökenli) etkin maddesinin, en az 100 nötralizasyon ünitesini içeren ve damar/kas içine veya deri altına enjeksiyon için uygun olan 5 mL enjeksiyonluk bir çözeltidir. Akrep sokmasının neden olduğu belirtilerin önlenmesi için kullanılır.

Acsera Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Acsera’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Acsera ’yı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Ateş
  • Üşüme
  • Yüzde yanma
  • Baş ağrısı
  • Bulantı

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Acsera’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  • Ateş
  • Kusma
  • İshal
  • Cilt döküntüsü

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  • Enjeksiyonun yapıldığı yerde ağn ve hassasiyet gibi bölgesel reaksiyonlar meydana gelebilir.

Bunlar Acsera’mn hafif yan etkileridir.

Acsera Nasıl Kullanılır?

Bu antiserum sağlık personeli tarafından uygulanacaktır, kendi başımza kullanmayınız. Acsera doktorun önerisi ile cilt altına, kas içine veya damar içine uygulamr.

Çocuklarda Acsera Kullanımı

Çocuklar akrep zehrinden daha fazla etkilenirler. Bu sebeple vakanın ciddiyetine ve akrep sokmasından sonra geçen süreye bağlı olarak uygulanacak antiserumun miktan iki veya daha fazla kat artmlabilir.

Yaşlılarda Acsera Kullanımı

Organlann küçülmesi veya çalışan hücre sayısının azalması hastalığı (atrofili) olan yaşlılar akrep zehrinden daha fazla etkilenirler. Bu sebeple vakanın ciddiyetine ve akrep sokmasından sonra geçen süreye bağlı olarak uygulanacak antiserumun miktan iki veya daha fazla kat artmlabilir.

Özel Kullanım Durumları

Özel kullanımı yoktur.

Eğer Acsera’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Dozaj programı, durumunuza göre doktorunuz tarafından ayarlanacaktır. Ancak size fazla dozda Acsera verildiğini düşünüyorsamz doktorunuz veya eczacımz ile konuşunuz.

Acsera Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Bu antiserum, hastanede doktorunuz veya deneyimli bir sağlık personeli tarafından uygulanacağından, uygulama zamam için doktorun talimatına uymanız önemlidir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

Acsera Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Acsera’mn uygulanmasından 6-10 gün sonra serum hastalığı görülebilir. Bu durumun meydana gelmemesi için ilacın kullanımı esnasında doktorunuz tarafından gerekli önlemler alınır.

Acsera Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Acsera’nın bileşiminde bulunan etkin maddesine veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) aleıjiniz var ise kullanmayınız.

Acsera Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Önceden at proteinlerine maraz kalınmış ve herhangi bir alerjik reaksiyon meydana gelmişse,

Astım ve bebekken başlayan iltihaplı cilt hastalığı (infantil egzama) gibi aleıjik durumlarda dikkatli kullanınız.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Acsera kullanımı öncesinde

Acsera uygulamasından önce deri içi test yapılması önerilir. Testin yapılıp yapılmayacağına ve bu testin uygulama zamamna yönelik karar doktor tarafından hastamn genel durumu ve hayati riski göz önünde bulundurularak verilir.

Acsera İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Acsera Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Acsera’mn hamile kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar üreme toksisitesinin bulunduğunu göstermiştir. İnsanlara yönelik potansiyel bir risk bilinmemektedir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Acsera Kullanılabilir mi?

Acsera ’mn süt verme sırasında çocuk üzerinde herhangi olumsuz bir etkisi yoktur.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makina kullanımı

Acsera’mn araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.

Acsera Etken Maddesi Nedir?

Acsera 42.5 47.5 mg sodyum içerir. Acsera akrep sokmalanna karşın saflaşünlmış (pürifiye) ve konsantre panzehirin (antivenom) her bir flakonu 23 mg’dan daha az sodyum içerir. Sodyuma bağlı herhangi bir olumsuz etki beklenmez.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Acsera Kullanılır mı?

Diğer ilaçlann Acsera üzerine veya Acsera’mn diğer ilaçlar üzerine bilinen bir etkisi yoktur.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.