Acomet Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Acomet damar içine uygulanan bir infüzyon çözeltisidir.

Acomet çözeltisinin her bir mL’si 5 mg levofloksasin içerir. Her bir flakon, 100 ml çözelti içinde 500 mg levofloksasin içerir.

Acomet, sentetik, fluorokinolon türevi geniş spektrumlu bir antibakteriyeldir. Sinüzit ve akciğer, deri ve idrar yolu enfeksiyonu tedavisinde kullanılır.

Acomet, her kutusunda askısı ile birlikte 1 adet cam flakon içeren ambalajlarda kullanıma sunulmaktadır.

Acomet aşağıda belirtilen enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

 • Akut bakteriyel sinüzit
 • Kronik bronşitin akut alevlenmesi -Toplum kökenli pnömoni -Hastane kaynaklı (nozokomiyal) pnömoni -Kronik bakteriyel prostatit
 • Akut piyelonefrit dahil, komplikasyon yapmış ve komplikasyon yapmamış üriner sistem enfeksiyonları
 • Komplikasyon yapmış ve komplikasyon yapmamış deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

Acomet Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Acomet’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Acomet’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Alerjik reaksiyonlar
 • Tendon iltihaplanması ve ağrı
 • Tendon yırtılması
 • Kas yorgunluğu (güçsüzlüğü)
 • Kan şekerinin düşmesi
 • Kan basıncında ani düşüş
 • Ciddi, kalıcı ve/veya kanlı ishal
 • İntihar düşüncesi veya davranışları riski gibi kendine zarar verme ile seyreden psikotik reaksiyonlar
 • Kalp atım ritminin bozulması
 • Mantar enfeksiyonu
 • Ateş
 • Sara nöbeti

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Acomet’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Psikotik reaksiyon, sinirlilik, huzursuzluk, gerginlik
 • Sıkıntı hissi, depresyon
 • Hayal görme (halüsinasyon)
 • Titreme veya titreme hissi (tremor)
 • Zihin karışıklığı
 • Görme ve duyma bozuklukları
 • Tat ve koku alma bozuklukları
 • Uyuşma (parestezi)
 • Yürüme zorluklarını içeren hareket bozuklukları
 • Çarpıntı
 • Kan basıncının düşmesi
 • Nefes darlığı
 • Kansızlık
 • İshal
 • Karın ağrısı
 • Kusma
 • Deri döküntüsü
 • Kaşıntı

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi
 • Kulak çınlaması
 • Uyku problemleri, uykusuzluk
 • Sersemlik, uykulu hal
 • Bulantı
 • İshal
 • İştah kaybı
 • Hazımsızlık (dispepsi)
 • Mide yanması
 • Kızarıklık, cildin güneş ışığına ve ultraviyole (mor ötesi) ışınlara karşı hassasiyetinin artması
 • Halsizlik
 • İnfüzyon yerinde oluşan reaksiyonlar (geçici ağrı vb.)
 • Karaciğer testlerinde tespit edilen kanda karaciğer enzimlerindeki artış
 • Eklem ağrısı
 • Kas ağrısı

Bunlar Acomet’in hafıf yan etkileridir.

Acomet Nasıl Kullanılır?

Doktorunuz alacağınız doz miktarını ve Acomet ile yapılacak tedavi süresini belirleyecektir.

Acomet damar içine yavaş infüzyon (en az 60 dakika) yolu ile günde tek doz veya iki kez şeklinde ve maksimum 14 gün süreyle uygulanabilir.

Dozaj, enfeksiyonun tipine, şiddetine ve etken patojenin duyarlılığına bağlı olarak doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

Tedavi süresi hastalığın gidişine bağlı olarak değişir.

Acomet size uzman bir doktor tarafından, damar içine yavaş infüzyon yolu ile ve infüzyon süresi en az 60 dakika olacak şekilde uygulanacaktır.

Doktorunuz en az 60 dakika olarak önerilen infüzyon süresince sizi kalp çarpıntısı (taşikardi) ve kan basıncında geçiçi bir düşme ortaya çıkıp çıkmaması açısından izleyecektir.

Yaşlılarda Acomet Kullanımı

Yaşlı hastalarda böbrek fonksiyonları yeterli düzeyde ise doz ayarlamasına gerek yoktur.

Böbrek yetmezliğinde Acomet dozunun ayarlanması gerekir. Acomet kullanımında birikimi önlemek için doz doktorunuz tarafından ayarlanacaktır.

Karaciğer yetmezliğinde doz ayarlamasına gerek yoktur.

Eğer Acomet’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Acomet’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Acomet Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Acomet Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Tedavi süresi hastalığın gidişine bağlı olarak değişir. Acomet tedavisini bırakmayı düşünüyorsanız, önce doktorunuza danışınız.

Acomet Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Levofloksasin veya fluorokinolon grubu bir diğer antibakteriyel ilaca karşı alerjiniz varsa,

Nöbet (konvülsiyon) riskini arttırabileceğinden, epilepsi (sara) hastalığınız varsa,

Fluorokinolon grubu bir antibakteriyelin kullanımına bağlı geliştiği bilinen tendon rahatsızlığınız (örneğin tendinitis) varsa,

Acomet tedavisi sırasında veya hemen sonrasında, ciddi, kalıcı ve/veya kanlı ishal gelişirse,

Hamileyseniz veya süt verme dönemindeyseniz,

İnfüzyon çözeltisi sadece yetişkinlerin kullanımı için olduğundan, 18 yaşın altındaki çocuklara verilmemelidir.

Acomet Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Bilinen bir kalp hastalığınız ya da kalpte iletim ile ilgili aile hikayeniz var ise,

Diyabet (şeker) hastalığınız var ise ve antidiyabetik ilaç kullanıyorsanız,

Sara nöbeti geçirdi iseniz ve sinir sistemi hastalığınız var ise,

Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz enzim eksikliği hastalığınız var ise,

Böbrek ile ilgili sorunlarınız var ise,

Güneş ışığına ve solaryum gibi yapay ultraviyole lambalarına direkt maruz kalıyorsanız,

Acomet’i dikkatli kullanınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Acomet İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Acomet Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Acomet’in hamile kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir, bu nedenle Acomet sadece doktor tarafından zorunlu görüldükçe hamile kadınlarda kullanılabilir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Acomet Kullanılabilir mi?

Acomet’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir, bu nedenle, hasta için beklenen yararlar bebeğe gelebilecek risklerden daha fazla olmadıkça Acomet emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Acomet ile tedavi sırasında görülen baş dönmesi, sersemlik hali, görme bozuklukları gibi bazı yan etkiler, konsantrasyon ve reaksiyon yeteneklerinizi azaltabilir. Bu yeteneklerinizin azaldığını hissederseniz, motorlu taşıt veya iş makinesi kullanmayınız.

Acomet Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürün her 100 mL’sinde yaklaşık 305 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü

sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Acomet Kullanılır mı?

Demir tuzları, çinko içeren multivitaminler, magnezyum veya alüminyum içeren antasidler ile Acomet birlikte alındığında, Acomet’in emilimi belirgin şekilde azaldığından bu ilaçları, Acomet uygulamasından en az iki saat önce veya iki saat sonra kullanınız.

Sukralfat, Acomet birlikte alındığında, Acomet’in emilimi belirgin şekilde azaldığından bu ilacı, Acomet uygulamasından iki saat sonra kullanınız.

Romatizmal ağrı ve romatizmal iltihap için alınan fenbufen ve benzeri ilaçlar ve teofilin sara nöbet riskini artırabilir.

Acomet ile K vitamini antagonisti olan varfarin’in birlikte kullanımı esnasında protrombin zamanı ve kanama belirtileri takip edilmelidir.

Nonsteroidal antienflamatuar bir ilacın, Acomet ile birlikte kullanılması halinde, beyin konvülsiyon eşiğinde düşme riski artabilir.

Acomet ve antidiyabetik ilaçların birlikte kullanımı esnasında kan şekerinin yükselmesi ya da düşmesi (hiperglisemi-hipoglisemi) bildirilmiştir. Bu nedenle birlikte kullanımlarında kan şeker düzeyleri izlenmelidir.

Probenesid ve simetidin böbreklerin ilacı atma yeteneğini azaltabilir.

Acomet siklosporin’in etkisini uzatabilir.

Sınıf IA ve Sınıf III kalp atışlarını düzenleyici (antiaritmik) ilaçlar, depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (trisiklik antidepresan), bir tür antibiyotik olan eritromisin ve reflü hastalığında kullanılan bir ilaç olan sisaprid ile Acomet birlikte kullanıldığında kalp atışlarında düzensizlik (aritmi) oluşabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.