Aceprix Plus Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Aceprix Plus, ADE (Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim) inhibitörleri diye adlandırılan ve antihipertansif olan silazapril ile bir idrar söktürücü (diüretik) olan tiyazid diüretikler adı verilen gruba dahil hidroklorotiyazid kombinasyonudur.

Her bir film tablet ile 5 mg silazapril ve 12.5 mg hidroklorotiyazid alacaksınız.

Aceprix Plus, pembe renkte bir yüzü çentikli oval film tabletler olup, 30 adet film tablet içeren blister ambalajlarda takdim edilmektedir.

Aceprix Plus, yüksek kan basıncı (hipertansiyon) tedavisinde kullanılır. Bu iki ilaç birlikte verildiklerinde ayrı ayrı verilmelerine kıyasla kan basıncını düşürmede daha etkilidir.

Silazapril, kan basıncının artmasına neden olan doğal yoldan vücutta üretilen kimyasal maddeleri engellemede görev alır. Bu engelleme kan basıncının düşmesine neden olur.

Silazapril ile hidroklorotiyazid birlikte verildiğinde kan basıncınızın (hipertansiyonunuzu) düşmesinde daha fazla yardımcı olacaktır.

Aceprix Plus Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Aceprix Plus’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, Aceprix Plus’ ı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ciddi alerjik reaksiyonlar (yüzde, ağızda, ellerde veya ayaklarda şişlik; bu belirtiler nefes almanızı zorlaştırır)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Aceprix Plus’ a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Grip ya da soğuk algınlığı benzeri belirtiler
 • Kuru ve sürekli öksürük
 • Baş dönmesi
 • Uyuşukluk
 • Baş ağrısı
 • Artan sıklıkla idrar yapma
 • Bulantı
 • Normalin dışında yorgunluk

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Anormal terleme
 • Göğüs ağrısı
 • Kas ağrısı veya kramplar
 • Ellerde, ayaklarda veya dudaklarda hissizlik veya karıncalanma
 • Karın ağrısı, bulantı veya kusma, kaşıntı, göz ve ciltte sararma (karaciğer problemlerinin belirtileri)
 • Sersemlik, baş dönmesi veya baygınlık (düşük tansiyon belirtileri)
 • Döküntü (kaşıntılı veya kaşıntısız), ateş veya eklem ağrıları

Aceprix Plus Nasıl Kullanılır?

Aceprix Plus’ ı her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde alınız. Emin değilseniz doktorunuza sorunuz.

Durumunuza ve kullandığınız diğer ilaçlara göre Aceprix Plus ‘ın uygun dozuna doktorunuz karar verecektir.

Aceprix Plus için normal günlük doz bir tablettir.

Ağızdan kullanım içindir.

Aceprix Plus’ ı bütün bir şekilde su ile yutunuz. Tableti çiğnemeyiniz.

Aceprix Plus’ ı gün içinde istediğiniz zaman alabilirsiniz. Bununla birlikte, doz daima her gün yaklaşık aynı saatte alınmalıdır.

Yaşlılarda Aceprix Plus Kullanımı

Aceprix Plus genellikle, ileri yaştaki hastalar ve daha genç yetişkin hastaların çoğunda eşit şekilde iyi etki eder ve bu hastalar ilaca dayanıklılık gösterir. Yaşlı hastaların çoğu genç hastalarla aynı dozu kullanmaktadır.

Böbrek Yetmezliği ve Karaciğer yetmezliği hastalıkları

Şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda, Aceprix Plus kullanılması tavsiye edilmez.

ADE inhibitörlerinin standart dozlarıyla tedavi edilmiş karaciğer sirozlu hastalarda önemli düşük tansiyon meydana gelebileceğinden, Aceprix Plus ile tedaviye gerek duyulan karaciğer sirozu olan hastalarda beklenmedik durumlara karşı dikkatli uygulanmalıdır

Eğer Aceprix Plus ‘ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Aceprix Plus’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aceprix Plus Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Eğer bir doz almayı unuttuysanız, unuttuğunuz dozu atlayınız. Daha sonra ilacınızı almak için bir sonraki dozun vaktinin gelmesini bekleyiniz.

Bu ilacın nasıl alınacağına dair sorularınız varsa doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Aceprix Plus Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Aceprix Plus tedavisini kesmek hastalığınızın daha kötüye gitmesine neden olabilir. Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedaviyi kesmeyiniz.

Aceprix Plus Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Silazapril veya aynı sınıftan (ADE inhibitöleri) kan basıncını düşüren diğer ilaçlara karşı aşırı duyarlılığınız varsa,

Hidroklorotiyazide, diğer benzeri idrar söktürücülere veya sülfametoksazol ve sülfasalazin (Salazopyrin) gibi sülfonamid türevi ilaçlara karşı duyarlılığınız varsa,

Aceprix Plus’ ın bileşimindeki her hangi bir maddeye karşı duyarlılığınız varsa,

Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız,

Emziriyorsanız,

Daha önceden diğer ADE inhibitör ilaçlarını kullandığınızda anjiyoödeme (yutkunmada ve nefes almada zorluk meydana getiren yüzde, dudaklarda, ağızda, gırtlakta veya boğazda şişme) uğradıysanız,

İdrar yapmada zorluk çekiyorsanız

Çocuklardaki güvenilirlik ve etkinliği bildirilmemiştir. Aceprix Plus çocukların kullanımı için önerilmemektedir.

Aceprix Plus Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Karaciğer hastalığınız var ise,

Böbrek hastalığınız var ise,

Bir kalp probleminiz var ise,

Bir kan damar hastalığınız var ise,

Diyabet (yüksek kan şekeri) var ise,

Gut (damla hastalığı) hastalığınız var ise,

Karın ağrısı ve kas kramplarına neden olan bir çeşit kalıtsal hastalığınız varsa (porfiri)

Tuz kısıtlayıcı bir diyet uyguluyor iseniz,

Şuanda hemodiyaliz hastasıysanız,

Herhangi bir ilaca, yemeğe, gıda boyalarına veya koruyucu maddelere karşı duyarlılığınız varsa,

Ameliyat olmayı düşünüyorsanız (diş ameliyatı dahil)

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Aceprix Plus İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Aceprix Plus aç veya tok karnına alınabilir.

Doktorunuz izin verinceye kadar alkol kullanmayın. Alkol, kan basıncınızın daha fazla düşmesine ve/veya başınızın dönmesine veya bayılmanıza neden olabilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Aceprix Plus Kullanılır mı?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebeyseniz veya gebe kalmayı planlıyorsanız Aceprix Plus’ı kullanmayınız. Benzer ilaçların kullanılması henüz doğmamış çocuğa ciddi hasar verebilir. Bu nedenle, gebe olma olasılığınız varsa ya da gebe kalmayı planlıyorsanız hemen doktorunuzu bilgilendirmeniz önemlidir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Aceprix Plus emziren anneler için önerilmez ve emzirmek istiyorsanız, özellikle bebeğiniz yeni doğduysa veya erken doğduysa, sizin için doktorunuz başka bir tedavi seçebilir.

Araç ve makina kullanımı

Yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılan diğer birçok ilaç gibi Aceprix Plus da bazı hastalarda baş dönmesine, uyuşukluğa veya sersemliğe neden olabilir. Bu nedenle araç ve makine kullanımından önce veya diğer konsantrasyona ihtiyaç duyulan durumlarda, Aceprix Plus’ ın üzerinizde yapabileceği olumsuz etkinin düzeyinden emin olunuz.

Alkol kullandığınız takdirde bu etkiler daha fazla görülebilir.

Aceprix Plus Etken Maddesi Nedir?

Aceprix Plus bir çeşit şeker olan laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (etkisine dayanıksızlığınız) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Bu tıbbi ürün her tablette 0.005 mmol (ya da 0.12 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Aceprix Plus Kullanılır mı?

Aceprix Plus ile birlikte kullanılan bazı ilaçlar, Aceprix Plus’ın çalışma yolunu etkileyebileceği gibi Aceprix Plus da bazı ilaçların çalışma yolunu etkileyebilir.

Aşağıdaki ilaçların herhangi birini kullanıyorsanız, özellikle doktorunuza danışınız.

Aspirin, ibuprofen, diklofenak, naproksen gibi ağrı veya iltihapların hafifletilmesinde kullanılan non-steroid anti enflamatuar ilaçlar

Amilorid, amilorid/hidroklorotiyazid, amilorid/frusemid, triamteren/hidroklorotiyazid, spironolakton gibi potasyum tutucu diüretik (idrar söktürücü) ilaçlar

Potasyum takviyesi veya potasyum içeren yapay tuzlar,

Lityum (depresyon tedavisinde kullanılan)

Antidiyabetik ilaçlar (diyabet hastalarında kan şekerini düşürmede kullanılır)

Bağışıklık sistemini baskılayan tedavi (bağışıklık sistemi aktivitesinin düştüğü veya vücudunuzdaki hücre gelişim veya bölünmesinin durduğu durumların tedavisinde).

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.