Aceper Plus Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

İki etkin maddenin “•perindopril tert-butilamin ve indapamid” kombinasyonu bir ilaçtır.

Antihipertansif grubuna aittir.

Perindopril, anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü (ADE) adı verilen ilaçlar sınıfındandır. Bu tür ilaçlar kan damarlarını genişleterek kalbinizin damarlara daha rahat kan pompalamasını sağlar.

İndapamid bir diüretiktir. Diüretikler böbreklerde üretilen idrar miktarını artırır. Yine de indapamid üretilen idrar miktarını çok az artırdığı için diğer diüretiklerden farklıdır.

Her iki etkin madde de kan basıncını azaltmaktadır ve kan basıncınızı kontrol etmek için birlikte çalışmaktadır.

ACEPER PLUS, 30 tabletlik blister ambalajlarda takdim edilir.

Olası Yan Etkiler Nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi ACEPER PLUS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa ACEPER PLUS’ı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Seyrek Görülen Ciddi Yan Etkiler

 • Anjiyoödem (hırıltı, yüzde veya dilde şişme, şiddetli kaşınma veya ileri seviyede deri döküntüsü)
 • Nefes alma güçlüğü
 • Aşırı baş dönmesi veya baygınlık
 • Hızlı veya düzensiz kalp atışı
 • Yaşlılarda ve kalp yetmezliği olan hastalarda su kaybında artış.
 • Karaciğer yetmezliği varsa hepatik ensefalopati başlangıcı görülebilir (karaciğer yetmezliğine bağlı olarak beyin fonksiyonlarındaki bozulma),
 • Kan, böbrek, pankreas veya karaciğer rahatsızlıkları (laboratuvar parametrelerinde (kan testleri) değişmeler görülebilir. Bu durumda doktorunuz kan testleri yapılmasını isteyebilir).

“Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ACEPER PLUS’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir”.

Hafif Yan Etkiler

 • Mide-bağırsak rahatsızlıkları (mide veya karın ağrısı, iştah kaybı, bulantı, kabızlık, tat alma sorunları)
 • Ağızda kuruma
 • Kuru öksürük
 • Yorgunluk hissi
 • Baş dönmesi
 • Baş ağrısı
 • Değişken ruh hali
 • Uyku sorunları
 • Kramplar
 • İğnelenme
 • Deri döküntüsü
 • Purpura (deride kırmızı küçük noktalar)
 • Hipotansiyon (düşük kan basıncı)
 • Sistemik lupus eritematöz veya skleroderma gibi kollajen vasküler (bağlayıcı doku rahatsızlığı) rahatsızlığınız varsa bu daha kötü olabilir.

ACEPER PLUS Nasıl Kullanılır ?

ACEPER PLUS için önerilen günlük doz bir tablettir. İlacınızı her gün aynı zamanda, tercihen sabahları yemekten önce almanız önerilir.

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecektir. Her zaman doktorunuzun tavsiyelerine uyunuz.

Önerilen dozu aşmayınız

ACEPER PLUS sadece ağızdan kullanım içindir.

Tabletleri aç karnına yeterli miktarda su ile yutunuz. Tabletleri çiğnemeyiniz.

Çocuklarda ve ergenlik dönemindeki gençlerde (18 yaş altı) kullanımı

ACEPER PLUS çocuklar ve ergenlik çağındaki gençler tarafından kullanılmamalıdır.

Yaşlılarda (65 yaş ve üzeri) kullanımı

65 yaş ve üzeri yaşlılarda tedaviye kan basıncı ve böbrek fonksiyonlarının kontrol edilmesinden sonra başlanır.

Özel Kullanım Durumları

Böbrek rahatsızlığınız varsa doktorunuz dozu değiştirebilir.

Eğer ACEPER PLUS’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.
ACEPER PLUS

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

ACEPER PLUS’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Aşırı doz alımında en çok karşılaşılan etki düşük kan basıncıdır. Belirgin düşük kan basıncı (baş dönmesi veya bayılma gibi belirtiler) durumunda uzanıp bacakları yukarı kaldırmak iyi gelecektir.

ACEPER PLUS’ı kullanmayı unuttuysanız

İlacınızı almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder etmez bu dozu alın ve sonraki dozu her zamanki saatte alınız.

Eğer, unuttuğunuzu fark ettiğinizde sonraki doz saatine yaklaştıysanız, o zaman unuttuğunuz dozu atlayınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ACEPER PLUS Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Yüksek kan basıncının tedavisi ömür boyu olduğu için bu ilacı kesmeden önce doktorunuza danışmalısınız.

Bu ürün ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa doktor veya eczacınıza danışınız.

ACEPER PLUS’ı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Etkin maddeler perindopril ve indapamid’e veya ACEPER PLUS’ın içerdiği herhangi bir maddeye aşırı duyarlıysanız (alerjik),

Daha önce herhangi bir ADE inhibitörü ile tedavi sırasında solunum güçlüğü, yüz veya dilde şişme, yoğun kaşıntı veya deride ciddi döküntü gibi semptomlar görüldüyse veya başka nedenlerde ailenizde bu tür semptomlar görüldüyse (anjiyoödem adı verilir),

Ciddi karaciğer yetmezliği veya karaciğer ensefalopatisi (karaciğer yetmezliğine bağlı olarak beyin fonksiyonlarındaki bozulma),

Böbrek yetmezliği ve diyaliz hastası iseniz,

Kanda düşük veya yüksek potasyum seviyeleri,

Tedavi edilmemiş dekompanse kalp yetmezliği (ciddi su tutulması, nefes almada zorlanma),

ACEPER PLUS’ı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aortik stenoz (kalpten gelen ana damarda daralma) veya hipertrofık kardiyomiyopati (kalp kası rahatsızlığı) veya böbrek arterinde stenoz (böbreğe kan taşıyan damarda daralma) varsa

Diğer kalp ve böbrek rahatsızlıklarından şikayetçiyseniz

Karaciğer rahatsızlığınız varsa

Sistemik lupus eritematöz veya skleroderma gibi kollajen doku hastalıklarından şikayetçiyseniz

Ateroskleroz (damar sertleşmesi) varsa

Hiperparatiroidizm (paratiroid bezlerinin yetersiz çalışması) varsa

Gut hastası iseniz

Şeker hastası iseniz

Tuz yasaklayan bir diet uyguluyor ya da tuz yerine geçen potasyum içeren maddeler kullanıyorsanız

Lityum veya potasyum tutucu diüretikler (spironolakton, triamteren) kullanıyorsanız (ACEPER PLUS ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır Bakınız “diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı”)

ACEPER PLUS kullanırken aşağıdaki durumlardan da doktorunuzu haberdar etmelisiniz: 

Anestezi uygulanacak ve/veya ameliyat olacaksanız,

Yakın zamanda ishal ve kusma şikayetiniz olduysa,

LDL aferezi olacaksanız (bir makine yardımıyla vücudundaki kolesterolün atılması),

Balansı veya eşekarısı sokmalarına karşı alerji için desensitizasyon tedavisi görecekseniz,

İyot içeren kontrast madde (mide, böbrek gibi organların röntgen cihazında görünmesini sağlayan madde) enjeksiyonu gereken bir tıbbi teste tabi tutulacaksanız.

ACEPER PLUS doping testlerinde görülen aktif madde (indapamid) içermektedir. Atletler ve sporcular dikkatli olmalıdır.

“Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

ACEPER PLUS İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Dozlar yemekten önce alınmalıdır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadım önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

ACEPER PLUS hamilelikte kullanılmaz. ACEPER PLUS ile tedavi görürken hamile kalırsanız (veya hamilelik planlıyorsanız) doktorunuzu bilgilendiriniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. ACEPER PLUS emzirirken kullanılmaz.
Araç ve makina kullanımı
ACEPER PLUS’ın uyanıklığı bozucu etkisi yoktur, ancak bazı hastalarda, özellikle tedavinin başlangıcında veya başka bir antihipertansif ilaçla birlikte kullanımında düşük kan basıncına bağlı olarak bireysel reaksiyonlar görülebilir. Bunun sonucu olarak da araç veya makine kullanma yetisi bozulabilir.

ACEPER PLUS’ın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

ACEPER PLUS, laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Diğer ilaçlar ACEPER PLUS ile tedaviyi etkileyebilir. Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza bildiriniz:

 • Lityum (depresyon tedavisinde kullanılır)
 • Baklofen (multiple skleroz -MSgibi hastalıklarda ortaya çıkan kas katılığının tedavisinde)
 • Steroid yapısında olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (örn. ibuprofen), yüksek doz salisilatlar (örn. Aspirin)
 • Depresyon, anksiyete, şizofreni gibi zihinsel hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn. imipramin gibi trisiklik antidepresanlar, nöroleptikler…)
 • İleri seviyede astım ve romatizmal artrit tedavisi gibi çeşitli durumlarda kullanılan kortikosteroidler
 • Yüksek kan basıncını tedavi eden diğer ilaçlar
 • Potasyum tutucu diüretikler (spironolakton, triamteren), potasyum tuzları
 • İnsülin, metformin gibi şeker hastalığı (diyabet) tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Allopurinol (gut tedavisinde)
 • Prokainamid (düzensiz kalp atımı tedavisinde)
 • Kalp ritmi problemleri için kullanılan ilaçlar (örn. kinidin, hidrokinidin, dizopiramid, amiodaron, sotalol)
 • Sültoprid (antipsikotik tedavi)
 • Terfenadin ve astemizol (alerjilerin tedavisi için antihistaminler)
 • Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar
 • Enjeksiyon yoluyla eritromisin (antibiyotik)
 • Halofantrin (bazı sıtma türlerinin tedavisinde)
 • Pentamidin (pnömoni tedavisinde)
 • Vinkamin (yaşlılarda zihinsel işlevlerle ilgili semptomatik bozuklukların tedavisinde)
 • Bepridil (angina pektoris tedavisinde)
 • Digoksin (kalp problemlerinin tedavisinde)
 • Uyarıcı (stimülan) laksatifler (örn. senna)
 • Enjeksiyon yoluyla amfoterisin B (ileri derecede mantar hastalığının tedavisinde)
 • Tetrakozaktid (Crohn hastalığının tedavisinde)
 • Kalsiyum (tuzları)
 • Otoimmün bozuklukların tedavisinde veya organ nakli ameliyatlarından sonra organ reddini önlemek amacıyla kullanılan immünosüpresanlar (örn. siklosporin) ¥

Bu ifadelerin belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen not ediniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.