A-ferin Sinus Yan Etkileri Nelerdir? Yan Etkileri Nelerdir?

Lütfen PDF Dosyasına bakınız.

Yan Etkileri Nelerdir?

 • El, ayak, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle boğazda nefes darlığına yol açacak şekilde şişmesi (anaflaktik şok)
 • Alerjik belirtiler
 • Astım ve akciğerde nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler (bronkospazm)
 • Kalpte ritim bozukluğu (aritmi),
 • Kalbi besleyen damarlarda tıkanma (iskemik kalp hastalığı),
 • Karaciğer işlev bozuklukları
 • Aşırı duyarlılık
 • Deri döküntüsü
 • Varsam, gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak (halüsinasyonlar),
 • Kan basıncı yükselmesi (hipertansiyon)
 • Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin A-FERİN SİNÜS’e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Tüm ilaçlar gibi A-FERIN SINUS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkilerin sıklık dereceleri aşağıdaki gibidir.

  Çok yaygın: 10 kişide l’den fazla

  Yaygın: 10 kişide l’den az, 100 kişide Eden fazla

  Yaygın olmayan: 100 kişide Eden az, 1,000 kişide Eden fazla Seyrek: 1,000 kişide Eden az, 10,000 kişide Eden fazla

  Çok seyrek: 10,000 kişide Eden az

  Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor

  Parasetamole bağlı gelişen yan etkiler

  Yaygın görülen yan etkiler:

 • Eiyku hali (somnolans)
 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi
 • Üst yolunum yollan enfeksiyon belirtileri
 • Bulantı
 • Kusma
 • Uyuşma, karıncalanma ve yanma hissi gibi duyusal bozukluklar
 • Bağırsak gazı
 • Kann ağrısı
 • Kabızlık
 • Hazımsızlık
 • Yaygın olmayan yan etkiler:

 • Uzun süreli uygulamada böbreklerde yetmezliğe yol açabilen böbrek haşan (papiler nekroz)
 • Sindirim sisteminde görülen kanama (gastrointestinal kanama)
 • Seyrek görülen yan etkiler:

 • Kan pulcuğu sayısında azalma (trombositopeni), akyuvar sayısında azalma (lökopeni), kan hücrelerinde azalma (pansitopeni), anemi (kansızlık), kanda metemoglobin bulunması (metemoglobinemi), anormal sayıda düşük beyaz kan hücresi (nötropeni), kılcal damarlardan deri içine kanaması (trombositopenik purpura),
 • İshal
 • Deri döküntüsü, kaşıntı, egzama, aleıjik ödem, yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem), yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize eksantematöz püstülozis), el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık (eritema multiforme)
 • Stevens-Johnson sendromu (cilt ve mukoza zarının ilaç veya enfeksiyona karşı ciddi şekilde reaksiyon gösterdiği bir rahatsızlıktır)
 • Toksik epidermal nekroliz (Lyell sendromu) (ilaç ve çeşitli enfeksiyonlara bağlı gelişebilen deri hastalığı)
 • Çok miktarda alındığında karaciğer hasarı Çok seyrek görülen yan etkiler:

 • Ani ve sık gelişebilen kan hücresi sayısının azalması (agranulositoz)
 • Bilinmiyor:

 • Merkezi sinir sisteminde uyarılma, beyinde iltihaplanma (ensefalopati), uykusuzluk (insomni), titreme (tremor)
 • Pozitif alerji testi
 • İnsan vücudu savunma sisteminin kan pulcuklarım (trombosit) zarar verici olarak kabul edip imha etmesi (immün trombositopeni)
 • Psödoefedrine bağlı gelişen yan etkilerYaygın:

 • Asabiyet, uykusuzluk, sersemlik, ağız kuruluğu, bulantı, kusma.
 • Yaygın olmayan:

 • Tutarsız aşırı davranış (ajitasyon), huzursuzluk, idrar yapmada güçlük (dizüri), idrar yapamama (üriner retansiyon), yorgunluk, telaş hali
 • Seyrek:

 • Varsam (özellikle çocuklarda), kalbin atım sayısında artış (taşikardi), kalp atışı anormalliği (palpitasyonlar), artan kan basıncı, döküntü, egzama (alerjik dermatit)
 • Bilinmiyor:

 • Anksiyete (kaygı, endişe), baş ağrısı, irritabilite (uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu)
 • Triprolidine bağlı gelişen yan etkiler Çok yaygın:

 • Rahatlama (sedasyon), uyuşukluk Yaygın:

 • Ağız, burun ve boğaz kuruluğu, dikkat bozukluğu, anormal koordinasyon, sersemlik Bilinmiyor:

 • Deri döküntüsü, kurdeşen (ürtiker), idrar yapamama (üriner retansiyon), kusma, bulantı dahil mide-bağırsak kanalı bozuklukları, akciğer bronş salgılarında kıvam artışı, bulanık görme, aşırı uyarılma (artan enerji, asabiyet, huzursuzluk), bilinç bulanıklığı (konfüzyon), kabus görme, halüsinasyon (varsam).
 • A-FERIN SINUS Nasıl Kullanılır?

  12 yaş ve üzerindeki çocuklar ve erişkinler: 6 saat arayla 1 tablet önerilir. 24 saatte 4 tablet aşılmamalıdır.

  A-FERİN SİNÜS sadece ağızdan kullanım içindir. Tabletler bir miktar su ile yutulmalıdır.

  Çocuklarda Kullanımı

  12 yaş altında kullanımı önerilmez.

  Yaşlılarda Kullanımı

  Yetişkinlerde kullanıldığı miktarda kullanılabilir.

  Özel Kullanım Durumları

  Hafif ve orta şiddetli karaciğer ve böbrek dikkatli şekilde kullanılmalıdır. Özellikle kalp damar hastalıklarının eşlik ettiği durumlarda dikkatli olunmalıdır. Şiddetli böbrek ve karaciğer yetmezliği olanlarda kullanılmamalıdır.

  Eğer A-FERİN SİNÜS ’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  A-FERIN SINUS

  Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

  A-FERİN SİNÜS aşırı dozajında önerilen dozlarda görülen istenmeyen etkilere ilaveten halsizlik, baş dönmesi, ataksi (hareket kontrolünde zorluğa bağlı yürüme bozukluğu), güçsüzlük, kasların gerginliğini yitirmesi, solunum yetmezliği, deri ve mukoz membranların kuruması (ağız ve burun içi, mide, bağırsak, vajina ve akciğer alanlarını döşeyen zarın kuruması), ateş yükselmesi, hiperaktivite (aşırı hareketlilik), titreme, nöbet, gerginlik, huzursuzluk, kalp çarpıntısı ve yüksek tansiyon görülebilir. Akut (kısa sürede) yüksek doz alındığında parasetamole bağlı karaciğer zehirlenmesine yol açabilir. Aşırı dozun zararı alkolik karaciğer hastalarında daha yüksektir.

  A-FERİN SİNÜS’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  A-FERIN SINUS Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  A-FERİN SİNÜS ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

  A-FERIN SINUS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  A-FERIN SINUS Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

 • Psödoefedrin hidroklorüre, triprolidin hidroklorüre ve parasetamole ilacın diğer bileşenlerine veya diğer adrenerjik ilaçlara karşı aleıjiniz varsa,
 • Şiddetli hipertansiyon (yüksek tansiyon) ve çarpıntının eşlik ettiği hastalıklarınız varsa,
 • Şiddetli koroner arter hastalığınız (kalbi besleyen damar ile ilgili hastalıklar) varsa,
 • Şiddetli böbrek/ karaciğer yetmezliğiniz varsa,
 • A-FERİN SİNÜS tedavisine başlamadan 2 hafta öncesinde ya da halen Monoamino Oksidaz İnhibitörleri (MAOI-bir çeşit antidepresan) grubundan bir ilaç alıyorsanız,
 • Furazolidon içerikli ilaç kullanıyorsanız.
 • Sempatomimetik ilaçlar (dekonjestanlar (burun tıkanıklığını gideren), iştah bastırıcılar ve amfetamin (bir çeşit uyarıcı) benzeri ilaçlar) adı verilen gruba dahil başka ilaçlar kullanıyorsanız
 • Feokromositorna olan hastalarda (Böbreküstü bezlerinde oluşan bir tümör olup, adrenalin miktarında artışa sebep olabilmektedir.)
 • Şeker hastalığınız varsa,
 • Şiddetli derecede karaciğer yetmezliğiniz varsa
 • Göz tansiyonunuz varsa,
 • Tiroid fonksiyon bozukluğunuz varsa
 • 12 yaşın altındaki çocuklarda
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  A-FERIN SINUS Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

 • Kalp hastalığınız, kalp ritm bozukluğunuz, epilepsiniz (sara), astımınız, bronşit (bronş iltihabı) ve bronşektaziniz (bronş genişlemesi) varsa
 • Yüksek tansiyon hastalığınız varsa,
 • Prostat büyümeniz varsa,
 • Orta derecede karaciğer bozukluğunuz ve böbrek yetmezliğiniz varsa, özellikle bu hastalıklara eşlik eden kalp damar hastalığınız varsa,
 • Psödoefedrin ile iskemik kolit (kalın bağırsağa giden kan akımında azalmaya bağlı oluşan hasar) bildirimleri olmuştur. Şayet karın ağrısı, makattan kanama ya da iskemik kolitin diğer semptomları gelişirse, psödoefedrin derhal durdurulmalı ve doktora başvurulmalıdır.
 • Daha önce size uzamış QT sendromu (kalpte ciddi ritim bozukluğu ve ani ölümlere yol açabilen bir durum) ve Torsades de Pointes tanısı (yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi) konduysa veya bu hastalıkların sizde olduğundan şüpheleniliyorsa,
 • A-FERİN SİNÜS sersemlik yapabilir. Eğer bu ilacı kullanıyorsanız aynı zamanda alkol veya sakinleştirici ilaç kullanmaktan kaçınınız.
 • Seyrek olarak psödoefedrin dahil olmak üzere sempatik sistemi uyaran ilaçlarla beynin arka bölümünde iyileşebilen beyin dokusu harabiyeti (posterior geri dönüşlü ensefalopati (PRES)) ve beyin damarlarında iyileşebilen daralma (geri dönüşlü serebral vazokonstriksiyon sendromu (RCVS)) bildirilmiştir. Bildirilen semptomlar ani başlangıçtı şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma ve görme bozukluğudur. Olguların çoğu uygun tedavi ile birkaç günde düzelmiştir. PRES/RCVS belirti ve semptomları gelişmesi halinde psödoefedrin hemen kesilmelidir.
 • Öksürük ve soğuk algınlığı ilaçlan dahil diğer antihistaminiklerle birlikte kullanımdan kaçınılmalıdır.
 • 5 günden daha uzun süre kullanmayınız.
 • Aneminiz (kansızlık) varsa,
 • Akciğer hastalığınız varsa,
 • Karaciğer veya böbrek işlevlerinizde bozukluk varsa,
 • Parasetamol içeren başka bir ilaç kullanıyorsanız,
 • Alkol alıyorsanız günlük 2 gramdan fazla parasetamol almamalısınız.
 • Karaciğer enzimlerinde yükselme ve gelip geçici sarılıkla karakterize kalıtsal bir hastalık olan Gilbert sendromunuz varsa.
 • Kan şekeri metabolizmasında etkili olan glukoz 6 fosfat dehidrogenaz enzimi eksikliği olan hastalarda seyrek olarak hemoliz (kırmızı kan hücrelerinin yıkımı) görülebilir.
 • Halüsinasyonlar (varsam, gerçekte olmayan şeyleri görmek veya duymak), huzursuzluk, uyku düzensizliği oluştuğunda kesilmelidir.
 • Parasetamol içeren bir ürünü ilk kez kullanıyorsanız ya da daha önce kullandıysanız, ilk dozda ya da tekrarlayan dozlarda deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu oluşabilir. Bu durumda doktorla irtibata geçiniz. İlacı bırakarak alternatif bir tedaviye geçmeniz gerekir. Böyle bir deri reaksiyonu oluşumunda bu ilacı ya da parasetamol içeren başka bir ilacı kullanmamalısınız. Bu durum, ciddi ve ölümle sonuçlanabilen cilt reaksiyonlarına neden olabilir.
 • A-FERİN SİNÜS akut (kısa sürede) yüksek dozda alındığında ciddi karaciğer toksisitesine (zehirlenmesine) neden olur. Erişkinlerde kronik (uzun süreli ve tekrarlayarak) günlük dozlarda alındığında karaciğer hasarına neden olabilir.

  Sepsis (bakteri veya toksinlerinin kana geçmesiyle oluşan klinik durum) gibi glutatyon eksikliği olan hastalarda, parasetamol kullanımı metabolik asidoz riskini arttırabilir.

  Ciddi bir enfeksiyonunuz varsa bu metabolik asidoz riskini arttırabilir.

  Metabolik asidoz belirtileri şunlardır:

 • Derin, hızlı ve zorlanarak nefes alıp vermek
 • Mide bulantısı ve kusma
 • İştahsızlık
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  A-FERIN SINUS İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

  Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

  Eğer bu ilacı kullanıyorsanız aynı zamanda alkol kullanmaktan kaçınınız. Besinler parasetamolün bağırsaktan emilimini azaltabilir.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamile kadınlarda A-FERİN SİNÜS kullanımı hakkında yeterli çalışma bulunmamaktadır. A-FERİN SINÜS’ü doktorunuzun kullanmanız gerektiğine karar verdiği durumlarda kullanınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  A-FERİN SİNÜS gerekli olmadıkça emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  Dikkat gerektiren alet ve araba kullanımından kaçınılmalıdır veya tehlikeli etkinliklere katılmayınız.

  A-FERİN SİNÜS sersemlik, baş dönmesi ve bulanık görmeye neden olabilir.

  A-FERIN SINUS Etken Maddesi Nedir?

  Yardımcı maddelerden kaynaklanan özel bir uyan gerekmemektedir.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  A-FERİN SİNÜS’ün burun tıkanıklığını giderici ilaçlar, trisiklik antidepresanlar (psikiyatrik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır), iştah kesici ilaçlar ve bazı sinir sistemi uyancı ilaçlar veya Monoamino oksidaz inhibitörleri (psikiyatrik rahatsızlıklann tedavisinde kullanılır) ile beraber kullanılması bazen tansiyon yükselmesine neden olabilir. İlacın psödoefedrin içermesinden dolayı, bretilyum, betanidin, guanitidin, debrizokin, metildopa ve alfave beta-adreneıjik bloker ilaçlar gibi tansiyonu düşüren ilaçların etkisini kısmen tersine çevirebilir. A-FERİN SİNÜS sakinleştirici ilaçlarla kullanılmamalıdır.

  Moklobemid ile birlikte kullanımı hipertansif kriz (ciddi kan basıncı yükselmesi) riski oluşturur.

  Kardiyak glikozidlerle (kalp yetmezliğinde kullanılır) birlikte kullanım kalp ritmi bozukluğu riskini artırır.

  Ergot alkaloidleri (ergotamin ve metiserjit; migren tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanılması yan etki riskini artırır.

  Doğumu kolaylaştırmak için kullanılan oksitosin ile birlikte hipertansiyon riskini artırır. Trisiklik antidepresanların (depresyon tedavisinde kullanılır) yan etkilerini artırır.

  Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (örn: propantelin vb.); mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (örn: metoklopramid gibi); karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (örn: bazı uyku ilaçları, sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar, fenitoin, fenobarbital, karbamazepin gibi); antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol, rifampisin; varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar); zidovudin (çocuk ve erişkinlerde görülen HIV enfeksiyonlarının (AIDS) tedavi ve önlenmesinde kullanılan bir ilaç); domperidon (bulantı-kusma tedavisinde kullanılır); sarı kantaron (St John’s Worth/Hypericum perforatum) içerikli ilaçlar; kolestiramin içerikli ilaçlar (yüksek kolesterol tedavisinde kullanılır); tropisetron ve granisetron içerikli ilaçlar (radyoterapi ve/veya kemoterapi alan hastalarda bulantı ve kusmanın önlenmesi amacıyla kullanılır); diğer ağrı kesici ve antidepresan (ruhsal çöküntü tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar) gibi ilaçlarla kullanılması ve ilacın alkol ile birlikte tüketilmesi yan etkilerini artırabilir.

  A-FERIN SINUS prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Related Posts

  Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak.